Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Черкаський державний технологічний університет

Форма власності: Державна

Форма власності: Державна

Вартість навчання

Вартість одного року навчання студентів

перший (бакалаврський) рівень денна форма

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
денна форма за 1 рік 1500.00 у.о. - -

перший (бакалаврський) рівень заочна форма

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
заочна форма за 1 рік - 800.00 у.о. -

другий (магістерський) рівень денна форма

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
денна форма за 1 рік 1600.00 у.о. - -

другий (магістерський) рівень заочна форма

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
заочна форма за 1 рік - 1200.00 у.о. -

третій (освітньо-науковий) рівень

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
денна форма за 1 рік 2500.00 у.о. - -

підготовче відділення

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
денна форма за 1 рік 1000.00 у.о. - -