Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Черкаський державний технологічний університет

Форма власності: Державна

Форма власності: Державна

Які документи потрібно взяти в університет

Які документи потрібно взяти в університет

Перелік документів, необхідних іноземним громадянам для вступу до Черкаського державного технологічного університету
  1. Оригінал запрошення на навчання, виданий університетом.
  2. Оригінал та копія документа про попередню освіту, перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
  3. Оригінал та нотаріально завірена копія додатка до документа про освіту з інформацією про успішність з навчальних дисциплін, перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
  4. Копія свідоцтва про народження, перекладена українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу (сторінка з фото).
  5. Свідоцтво про закінчення підготовчого відділення (за наявності).
  6. Дві  копії паспорта, перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу (сторінка з фото).
  7. 10 фотографій розміром 3,5x4,5 см .
Визнання документів про освіту зарахованих на навчання іноземців Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства. Для цього іноземні студенти особисто подають усі необхідні документи до Державного підприємства "Інформаційно-іміджевий центр" Міністерства освіти і науки України для здійснення процедури визнання та зобов’язані надати Свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту до ЧДТУ до початку ІІ семестру першого року навчання. За результатами процедури визнання ЧДТУ приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання, або щодо відрахування іноземця. У разі прийняття Міністерством освіти і науки рішення про відмову у визнанні наданого іноземцем документа про здобутий освітній рівень, у тому числі через його неавтентичність, ЧДТУ відраховує такого іноземця.