Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Харківська державна академія культури

Форма власності: Державна

Форма власності: Державна

Вартість навчання

Вартість одного року навчання студентів

Підготовче відділення

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
Підготовче відділення 27900.00 грн - -

Бакалавр (мистецькі спеціальності)

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 50620.00 грн - -
Музичне мистецтво 50620.00 грн - -
Сценічне мистецтво 50620.00 грн - -
Музеєзнавство, пам’яткознавство 40780.00 грн - -
Хореографія 50620.00 грн 40550.00 грн -

Бакалавр (інші спеціальності)

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
Культурологія 40780.00 грн - -
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 40780.00 грн - -
Менеджмент соціокультурної діяльності 40780.00 грн - -
Журналістика 40780.00 грн - -
Туризм 40780.00 грн - -

Магістр (мистецькі спеціальності)

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 50620.00 грн 40550.00 грн -
Музичне мистецтво 50620.00 грн 40550.00 грн -
Сценічне мистецтво 50620.00 грн 40550.00 грн -
Хореографія 50620.00 грн 40550.00 грн -

Магістр (інші спеціальності)

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
Культурологія 40780.00 грн 39000.00 грн -
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 40780.00 грн 39000.00 грн -
Менеджмент соціокультурної діяльності 45600.00 грн 39000.00 грн -
Журналістика 45600.00 грн 39000.00 грн -
Музеєзнавство, пам’яткознавство 40780.00 грн 39000.00 грн -
Туризм 45600.00 грн 39000.00 грн -

Доктор філософії

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
Культурологія 80800.00 грн - -
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 80800.00 грн - -
Музичне мистецтво 80800.00 грн - -

Гуртожиток

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
Гуртожиток 19368.00 грн - -