Для вступу до ХДАК іноземці особисто подають до приймальної комісії: 1) заяву у паперовій формі; 2) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ; 3) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності); 4) академічну довідку, видану іноземним/український закладом вищої освіти (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка); 5) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом; 6) копію паспортного документа іноземця; 7) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України; 8) 8 фотокарток розміром 30 х 40 мм; 9) копію посвідчення закордонного українця (за наявності); 10) дослідницьку пропозицію з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою (при вступі до аспірантури). Документи, зазначені у підпунктах 1-5 , мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1-4, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.