Перелік документів для вступу іноземця до Національного фармацевтичного університету: 1) оригінал та копія паспортного документа іноземця; 2) документ (оригінал та його нотаріально засвідчена копія) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) ступінь, на базі якого здійснюється вступ; 3) додаток до документа (оригінал та його нотаріально засвідчена копія) про раніше здобутий освітній ступінь, на базі якого здійснюється вступ; 4) академічна довідка, видана іноземним / українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу); 5) оригінал та копія документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім освітнім ступенем вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня бакалавра та магістра; 6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України; 7) анкета встановленого зразка; 8) свідоцтво про закінчення програми доуніверситетської освіти; 9) копія документа про народження; 10) медичний сертифікат про відсутність ВІЛ-інфекції; 11) медичний сертифікат про стан здоров’я, виданий не пізніше ніж за два місяці до вступу; 12) 10 фотокарток розміром 30х40 мм; 13) копія посвідчення закордонного українця (для осіб, які мають статус закордонного українця). Документи, зазначені у пунктах 1-5, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу. Документи, зазначені у пунктах 2-5, мають бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані відповідною установою України за кордоном.