Для оформлення запрошення на навчання до НФаУ іноземний громадянин (далі – Іноземець) надає до приймальної (відбіркової) комісії у паперовому або електронному вигляді копії таких документів: 1) паспортний документ; 2) документ про здобутий рівень освіти з одержаними оцінками (балами) з навчальних дисциплін з перекладом на українську мову; 3) у разі переведення або поновлення на навчання надається академічна довідка, видана іноземним (вітчизняним) закладом вищої освіти з перекладом на українську мову; 4) оформлена та власноруч завірена згода на обробку персональних даних відповідними мовами навчання (українською або іноземною); 5) оформлена заява на отримання запрошення на навчання, в якій представлена інформація про подальше отримання відповідної освітньої підготовки (підготовчі курси, отримання освітнього рівня за ліцензованими спеціальностями та освітньо-професійними програмами) та про країну отримання візи; Приймальна (відбіркова) комісія проводить аналіз наданих документів та приймає рішення щодо видачі запрошення на навчання. Аналіз наданих документів включає процедуру визначення середнього балу документа про повну загальну середню освіту за загальноосвітніми дисциплінами через західноєвропейську «Баварську формулу» (Bayerische Formel). Для вступу до НФаУ допускаються Іноземці із середнім балом оцінок (балів) документа про повну загальну середню освіту в діапазоні від 1,0 до 4,0 включно. Реєстрація оформлених університетом запрошень та облік Іноземців, які прибули на навчання до НФаУ, здійснюється Українським державним центром міжнародної освіти (далі – УДЦМО) Міністерства освіти і науки України. Після реєстрації запрошення в УДЦМО МОН України університет надає Іноземцю або уповноваженій ним особі роздрукований на офіційному бланку оригінал зареєстрованого запрошення для оформлення в’їзної візи в Україну. Термін дії запрошення складає 6 місяців з дати його реєстрації. Підставою для оформлення в'їзної візи Іноземцю для навчання у НФаУ є: для візових країн – оригінал відповідного запрошення, для країн безвізового режиму – копія запрошення, а також візова підтримка, яка надається МЗС України за клопотанням УДЦМО МОН України. Іноземець у країні постійного перебування надає пакет документів до представництва України в іноземних державах (посольство, консульство) для розгляду та отримання довгострокової візи (віза типу «D», що проставляється у паспорті Іноземця до вступу), яка легалізує академічні права Іноземця щодо отримання освіти у НФаУ. Для безвізових країн (Білорусь, Вірменія, Молдова, Азербайджан, Грузія, Узбекистан тощо) також надається запрошення на навчання, але при цьому процедура оформлення візи виключена.