Перелік конкурсних предметів вступних іспитів за кожною спеціальністю

 

Попередній освітній рівень

 Спеціальність  Освітній

ступінь

 Освітня

програма

Предмети, з яких проводяться вступні іспити

Мова навчання

Українська

Іноземна

Повна загальна середня освіта. «Молодший бакалавр» за спеціальністю «Фармація»

 

226 Фармація, промислова фармація

 
 

магістр

 
 

Фармація

 

Українська мова та хімія

Іноземна мова та хімія

«Бакалавр» за спеціальністю «Біологія», «Хімія»

За фахом (на відповідній мові навчання)

Базова вища освіта за спеціальністю «Фармація»

Повна загальна середня освіта

224  Технології медичної діагностики та лікування

бакалавр

Лабораторна діагностика Українська мова та біологія

«Бакалавр» за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування», освітня програма «Лабораторна діагностика»

224  Технології медичної діагностики та лікування

 

магістр

 

Лабораторна діагностика

За фахом