Програма доуніверситетської освіти НФаУ здійснюється відповідно до програм і планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, за такими напрямами: медико-біологічний, інженерно-технічний та економічний. За програмою доуніверситетської освіти НФаУ слухачі вивчають дисципліни, які відповідають напряму обраної галузі знань і спеціальності. Навчання за програмою доуніверситетської освіти НФаУ за медико-біологічним напрямом дає можливість іноземним громадянам вступити на факультет з підготовки іноземних громадян НФаУ за спеціальністю «Фармація. Промислова фармація», освітня програма «Фармація» та за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування», освітня програма «Лабораторна діагностика».
Напрям підготовки Термін навчання Вартість навчання у дол. США (у 2019 р.) Мова   навчання Дисципліни
Медико-біологічний 10 місяців 1450  

українська

 
 • хімія
 • біологія
 • фізика
 • математика
 • країнознавство
 • українська мова
Інженерно-технічний
 • математика
 • фізика
 • хімія
 • креслення
 • інформатика
 • країнознавство
 • українська мова
Економічний
 • математика
 • географія
 • основи економіки
 • інформатика
 • країнознавство
 • українська мова
 
Слухачі, які успішно виконали навчальний план за програмою доуніверситетської освіти, отримують сертифікат державного зразка.Для вступу на програму доуніверситетської освіти Національного фармацевтичного університету необхідно оформити запрошення на навчання для подальшого отримання візи у консульських представництвах України за кордоном. Порядок і алгоритм оформлення запрошення на навчання – за посиланням: «Порядок подачі документів для запрошення на навчання в НФаУ». Вступ іноземних громадян і осіб без громадянства на програму доуніверситетської освіти здійснюється на підставі наданих документів, а саме:
 • 1) паспорт іноземця або документ (оригінал і копія), що посвідчує особу без громадянства;
 • 2) документ (оригінал і копія) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) ступінь, на основі якого здійснюється вступ;
 • 3) додаток до документа (оригінал і копія) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) ступінь, на основі якого здійснюється вступ;
 • 4) 12 фотографій розміром 30х40 мм;
 • 5) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 • 6) медичний сертифікат про стан здоров’я, виданий не пізніше ніж за два місяці до вступу;
 • 7) медичний сертифікат про відсутність ВІЛ-інфекції;
 • 8) оформлена та власноруч завірена згода на обробку персональних даних.
Документи, зазначені у пунктах 1-3, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу. Університет забезпечує слухачів проживанням у гуртожитку на термін навчання.