Підготовче відділення Університету Огієнка функціонує для іноземних громадян, які бажають опанувати українську мову та здобути суміжні знання. Підготовче відділення – це структурний підрозділ Університету, що пропонує 10-місячний і 8-місячний вступні курси з української мови для студентів-іноземців. Наша мета – допомогти іноземним громадянами опанувати українську мову, розкрити особливості наших традицій, а також надати якісну підготовку для того, аби продовжити навчання відповідно до обраної студентом спеціальності. Кандидати на навчання можуть надсилати заявки впродовж усього навчального року. Підготовче відділення в Університеті Огієнка реалізує дві форми навчання: офлайн та онлайн. Контроль навчальних матеріалів ми здійснюємо через систему MOODLE (модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище). По завершенню навчання, випускникам Підготовчого відділення видаються відповідні сертифікати. Випускники відділення мають можливість продовжити своє навчання відповідно до освітніх програм, затверджених МОН України у Кам’янець-Подільському-національному університеті імені Івана Огієнка, а також в інших ЗВО України. Детальний опис напрямів навчання та дисциплін тут.

Інформаційний ліфлет про Підготовче відділення Університету