1. Підставою для зарахування іноземних громадян на Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства (мовні курси) є наявність оригіналу документа про повну середню освіту (з легалізацією) із нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.
  2. Підставою для зарахування іноземних громадян на освітній ступінь «бакалавр» є наявність оригіналу документа про повну середню освіту та додаток з оцінками з навчальних дисциплін (легалізована копія документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали) із нотаріально засвідченим перекладом українською мовою), а також позитивна здача двох вступних іспитів: другий конкурсний предмет додатку 1 Правил прийому у 2022 році та українська або англійська мова (у залежності від обраної абітурієнтом мови навчання).
  3. Підставою для зарахування іноземних громадян на освітній ступінь «магістр» є наявність оригіналу документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (легалізована копія документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали) із нотаріально засвідченим перекладом українською мовою), а також позитивна здача двох вступних іспитів: фаховий предмет та українська або англійська мова (у залежності від обраної абітурієнтом мови навчання).
  4. Програми вступних випробувань включають в себе питання рівня шкільного курсу.