Університет Ушинського запрошує на «День абітурієнта-2020

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського пропонує отримати універсальну професію за педагогічними спеціальностями (освітньо-професійними програмами): — середня освіта /предметні спеціалізації — музичне мистецтво; хореографія; образотворче мистецтво; трудове навчання та технології; фізична культура;  історія; українська мова і література; мова і література (китайська, англійська, турецька, російська); математика; фізика; iнформатика/; — дошкільна освіта; — початкова освіта; — спеціальна освіта (логопедія); — професійна освіта (дизайн); фізична культура і спорт. В університеті також здійснюється підготовка за спеціальностями (освітньо-професійними програмами) інших галузей знань: філологія (германські мови та літератури /переклад включно/, перша – англійська; східні мови та літератури /переклад включно/, перша — китайська); журналістика (реклама та зв’язки з громадськістю); охорона здоров’я (медицина); психологія; політологія; право; публічне управління та адміністрування; менеджмент; філософія; музеєзнавство, пам’яткознавство; менеджмент соціокультурної діяльності; соціологія; соціальна робота (соціальна педагогіка); культурологія; прикладна фізика та наноматеріали; музичне мистецтво; хореографія; образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Студенти мають змогу отримати подвійний диплом і пройти практику в різних країнах. Університет Ушинського запрошує всіх охочих на «День абітурієнта-2020», що відбудеться 6 грудня 2019 року о 14:00 за адресою: вул. Старопортофранківська, 26, актова зала. Телефони: приймальна комісія – (048)732-48-02, підготовчі курси – (048)731-17-91.