ПРОГРАМИ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ                           для абітурієнтів на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»
Спеціальність 014 Середня освіта (Фізичне виховання)
Спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
Спеціальність 025 Музичне мистецтво
Спеціальність 014 Середня освіта (Технологічна освіта)
Спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
Спеціальність 025 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Спеціальність 014 Середня освіта (Хореографія)
Спеціальність 024 Хореографія
  Програми
                                     ПРОГРАМИ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ                 для абітурієнтів на здобуття освітнього ступеня «Магістр»
Спеціальність 012 Дошкільна освіта
Спеціальність 013 Початкова освіта
Спеціальність 014 Середня освіта (Історія)
Спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика)
Спеціальність 014 Середня освіта (Математика)
Спеціальність 014 Середня освіта (Фізика)
Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))
Спеціальність 014 Середня освіта (Технологічна освіта)
Спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
Спеціальність 053 Психологія
Спеціальність 053 Психологія (друга вища освіта)
Спеціальність 073 Менеджмент
Спеціальність 231 Соціальна педагогика
 
                                             ПРОГРАМИ Співбесід для абітурієнтів на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» Спеціальність 012 Дошкільна освіта Спеціальність 013 Початкова освіта Спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика)  Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 
Спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
 Спеціальність 014 Середня освіта (Технологічна освіта)
 Спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
 Спеціальність 025 Музичне мистецтво
 Спеціальність 053 Політологія
 Спеціальність 053 Психологія
 Спеціальність 081 Право
 ПРОГРАМИ Співбесід для абітурієнтів на здобуття освітнього ступеня «магістр», «спеціаліст»