Для вступу до ХНТУ іноземець особисто подає заяву у паперовій формі та запрошення. До заяви іноземець додає:
  1. документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
  2. додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
  3. копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
  4. поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
  5. 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм.
Документи, зазначені у пунктах 1-3, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу. Документи, зазначені у пунктах 1-2, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.