Для вступу до ХНТУ іноземець особисто подає заяву у паперовій формі та запрошення.

До заяви іноземець додає:

  1.  документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
  2. додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності)
  3. академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу);
  4. оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;
  5. копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
  6. поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
  7. 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм.

Документи, зазначені у пунктах 1-5, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у пунктах 1-4, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Перелік додаткових документів:

  1. документ з інформацією про зроблені щеплення
  2. документ про зроблену флюорографію

Ці документи повинні бути англійською мовою або мати переклад на англійську мову.

За наявності подаються копії і пред’являються оригінали таких документів: