Документи для прийому іноземних абітурієнтів: 1) оригінал та копія попереднього документа про освіту (атестат про повну середню освіту, диплом бакалавра); 2) оригінал та копія додатку до атестата або диплома; 3) закордонний спорт іноземця або будь-який інший документ, який ідентифікує особу без громадянства з візою типу D (D-13) для країн, що мають візовий порядок в’їзду, виданий консульськими установами України в країні проживання на підставі запрошення на навчання; 4) медичне страхування, якщо нічим іншим не передбачено міжнародні українські угоди; 5) 4 фотографії (3х4) на матовому папері; 6) копія свідоцтва про закінчення курсів мовної підготовки (підготовчих курсів) іноземця (за наявності). Документи, зазначені в пунктах 1-3, повинні бути перекладені українською мовою та завірені нотаріусом. Документи, зазначені в пунктах 1 - 2 цього, повинні бути засвідчені печаткою Apostille в країні, де були видані документи, або повинні бути засвідчені в країні видачі в порядку, офіційно затвердженому в цій країні для такої сертифікації, та легалізовані відповідними іноземними інституція України, якщо нічим іншим не передбачено міжнародні українські угоди.   https://www.youtube.com/channel/UCifkWNKnI2mIAXv7yIedGaw/featured