Луцький національний технічний університет до уваги бере обчислення балів/оцінок вступника попереднього документа про освіту (атестат про повну середню освіту або диплом бакалавра). Також приймальна комісія університету організовує для іноземців вступні випробовування з наступних предметів: Рекомендуємо поглиблене вивчення вказаних дисциплін в процесі підготовки до вступу. Вступні іспити проводяться у формі тестування та співбесіди. У випадку недостатнього рівня знань української мови існує можливість зарахування на курси мовної підготовки для іноземців без складання вступних іспитів.