Луцький національний технічний університет активно співпрацює з такими зарубіжнии партнерами:
 1. Азербайджанський Технічний Університет, м. Баку/Azerbaijan Technical University
 2. Брестський державний технічний університет/Brest State Technical University
 3. Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації/Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives
 4. Гомельський державний технічний університет ім.П.О.Сухого/Gomel State Technical University named after Sukhoi
 5. Вітебський державний технологічний університет/Vitebsk State Technological University
 6. Мінський вищий державний авіаційний коледж, м.Мінськ/Minsk State Higher Aviation College
 7. Поліський державний університет/Palessie State University
 8. Освітній заклад «Брестський державний університет ім. А.С. Пушкіна»,  Республіка Білорусь/Brest State University named after A.S. Pushkin
 9. Барановичський державний університет/Baranovichi State University
 10. Полоцький державний університет м. Новополоцьк/Polotsk State University, Novopolotsk
 11. Білорусько-Російський університет/Belarusian-Russian Univers
 12. Технічний університет м.Габрово/Technical University of Gabrovo
 13. Вища школа менеджменту, Варна/Varna University of Management
 14. Університет національного і світового господарства (м. Софія)/University of National and World Economy
 15. Фірма Делкам, м.Бірмінгем/ Delcam Ltd, Birmingham
 16. Університет Гліндор, м.Рексхем/ Glyndwr University
 17. Університет Бірмінгему, м. Бірмінгем/ University of Birmingham
 18. Університет Лідс/ University of Leeds
 19. Батумський державний університет ім. Шота Руставелі/Batumi Shota Rustaveli State University
 20. Державний університет імені Акакія Церетелі / AkakiTsereteli StateUniversity
 21. Вища школа менеджменту в Барселоні / Graduate School of Management in Barcelona
 22. Університет А Корунья/University of A Coruna, Spain
 23. Міжнародна школа управління готельного господарства та гастрономії Голден Хілл, Іспанія/ International Hospitality and Management School of Spain Golden Hill
 24. Мезоїський коледж/Mesoyios College
 25. Пекінська компанія з розвитку науки та технологій "Жундедингхен"/Beijing Science and Technology Development Company "Jundedingen"
 26. Інститут транспорту і зв’язку, м. Рига/Transport and Telecommunication Institute (TSI)
 27. Ризький технічний університет, м. Рига/Riga Technical University
 28. Інститут менеджменту інформаційних систем, м. Рига/ISMA University
 29. Балтійська міжнародна академія, м. Рига/Baltic International Academy
 30. Університет ім. Александра Стульгінскіса, м. Каунас /  Alexander Stulginskis, Kaunas
 31. Державний аграрний університет, Кишинів/State Agrarian University of Moldova
 32. Державний аграрний університет Молдови/ State Agrarian University of Moldova
 33. Саксіонський університет прикладних наук/Saxion University of Applied Sciences
 34. Вища школа Східна Вестфалія-Ліппе/Hochschule Ostwestfalen-Lippe
 35. Спілка «Мости в Україну»/Bruckenschlag Ukraine e.V.
 36. Берлінський технічний університет/Technische Universitet Berlin
 37. Асоціація зі співробітництва в галузі сільського господарства, екології та розвитку села у Східній Європі (APOLLO e.V.)/Die Arbeitsgemeinschaft fur Projekte in Oekologie, Landwirtschaft undLandesentwicklung in Osteuropa 
 38. Академія BZEE/BZEE Academy GmbH
 39.  Академія готельного бізнесу та громадського харчування в Познані/Akademia Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
 40. Лодзький технічний університет/Politechnika Lodzka
 41. Люблінський технічний університет/Politechnika Lubelska
 42. Вроцлавський економічний університет/Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu 
 43. Краківський технічний університет ім. Тедеуша Костюшки/Cracow University of Technology im. Tadeusza Kosciuszki
 44. Вища державна східноєвропейська школа в Перемишлі/Panstwowa Wyzsza Szkola Wschodnioeuropejska w Przemyslu 
 45. Білостоцька політехніка/Politechnika Bialostocka 
 46. Інститут обробки металів тиском, м.Познань/Instytut Obrobki Plastycznej, Pozna
 47. Вища школа мита та логістики у Варшаві/Wyzsza Szkola Cla i Logistyki  w Warszawie
 48. Гданська академія мистецтв/Akademia Sztuk Pieknych w Gdansku
 49. Вища школа міжнародних відносин і суспільної комунікації, Хелм/Wyzsza Szkola Stosunkow Mizdzynarodowych i Komunikacji Spolecznej w Chelmie
 50. Комітет комунального господарства Державної господарської палати в Варшаві/ Komitet Gospodarki Miejskiej, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa
 51. Вища державна школа ім.Папи Яна Павла ІІ, м.Бяла Подляска/Panstwowa Szkola Wyzsza im. Papeiza J. P. II
 52. Вища господарська школа у м. Перемишлі/Wyzsza Szkola Gospodarcza w Przemyslu
 53. Вища школа економіки та інновацій, м. Люблін/Wyzsza Szkola Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 54. Нижньосілезька вища школа, м.Вроцлав/Dolnoslaska Szkola Wyzsza
 55. Готель Громада в Перемишлі/Hotel Gromada, Przemysl
 56. Вища банківська школа м.Торунь/Wyzsza Szkola Bankowa w Toruniu
 57. Мовна школа «The Best» мгр. Генеофа Гнідка, м. Лежайськ/Szkola jezykowa «The Best»
 58. Свєнтокшицька Політехніка, Кельце/Politechnika Swistokrzyska
 59. Люблінський Католицький університет Іоанна Павла ІІ, Люблін/Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw?a II 
 60. Вища технічна школа в Катовіцах, м. Катовіце (18.02.2014)/Wyzsza Szkola Techniczna  w Katowicach
 61. Жешівська Політехніка ім. Ігнацего Лукашевіча, м.Жешів/Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza
 62. Товариство розвитку логістики та експорту «Креси», м. Хелм/ Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu „KRESY”
 63. Державна вища технічно-економічна школа  ім. Броніслава Маркевича, м. Ярослав/Panstwowa Wyzsza Szkola Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu
 64. Університет економікив Бидгощі/Wyzsza Szkola Gospodarki w Bydgoszczy – WSG
 65. Вища школа Підприємництва та Адміністрації в Любліні/Wyzsza Szkola Przedsiebiorczosci i Administracji
 66. Університет фінансів та управління у Варшаві/Wyzsza Szkola Finansow i Zarzadzania w Warszawie 
 67. Університет Варшавська Політехніка, факультет управління та соціальних наук/Politechnika Warszawska,Wydzial Administracji i Nauk Spolecznych
 68. Кластер "Європа на Сході"/ Cluster "Europe in the East"
 69.  Морська академія в Щецені/ Akademia Morska w Szczecinie
 70.  Університет суспільно-природничих наук імені Вінцента Поля в Любліні/ Vincent Paul University of Social Sciences in Lublin
 71. Академія імені Яна Длугоша/Jan Dougosz Academy
 72. Університет Познанська Політехніка/ Poznan Polytechnic University
 73. Дослідницька мережа Лукашевіч-Інститут Електротехніки/Lukashevich-Institute of Electrical Engineering ResearchNetwork
 74. Rutkowski LTD - RutkowskiBartosz - prokurent і Спа готель "Св. Джордж" (м. Чіхочінек)/Rutkowski LTD - RutkowskiBartosz - prokurent SPA-Hotel ''St. George''
 75. Академія технічних та гуманітарних наук м. Бєльсько-Бяла/ Academy of Technology and Humanities in Bielsko-Biala
 76. Інститут Міжнародного Академічного та Наукового Співробітництва/Institute of International Academic and Scientific Cooperation
 77. Політехнічний інститут, м. Браганса/Polytechnic Institute Of Braganсa
 78. Університет Трансмонтани і Верхнього Дору/Univercidade de tras-os-montes e alto douro
 79. Університет "Памуккале", м. Денізлі/Pamukkale University
 80. Університет  Аднана Мендереса   / Adnan Menderes University
 81. Вища школа мита та логістики, м.Преров/Vysok? ?kola logistiky
 82. Університет Томаша Баті, м. Злін, Чехія / Tomas Bata University in Zl?n
 83. Університет м. Жиліни / University of Zilina
 84. Словацький технічний університет/Slovak University of Technology in Bratislava
 85. Технічний університет Тіджикистану/Tajik Technical University
 86. Корпус Миру США в Україні/ U.S. Peace Corps inUkraine
 87. Американські Ради з Міжнародної Освіти/Аmerican Сouncils
 88. Американський університет в Сицилії м. Сіракузи/American University of Sicily, Siracusa  
 89. Католицький Університет м. Льовен/ Catholic University of Leuven (Belgium)
 90. Королівський технологічний університет, м. Стокгольм Щвеція / Royal University of Technology, Stockholm, Sweden
 91. Ясський технічний університет імені Герге Асакі, Румунія /Gheorghe Asachi Technical University of Iaci