На Підготовчому відділенні здійснюється цілеспрямована мовна підготовка іноземних громадян та підготовка із загальноосвітніх дисциплін з метою забезпечення успішного навчання на основних факультетах НУХТ та інших ЗВО України. Доуніверситетська підготовка складається з двох циклів: І цикл – мовна підготовка ІІ цикл – вивчення загальних дисциплін. Напрями підготовки: інженерний, інженерно-технічний, технічний, економічний, медико-біологічний, музичне мистецтво, гуманітарний. Викладання української мови ведеться за базовими підручниками. Вивчення української  мови відбувається протягом усієї програми доуніверситетської підготовки. Залежно від обраного напряму підготовки, мінімальна кількість годин, для вивчення мови, складає 720 годин (рівень володіння мовою В1). Тільки підготовче відділення НУХТ має спеціальні Програми та навчально-методичні матеріали з музичних дисциплін, сольфеджіо, теорії музики, гармонії для навчання студентів у вищих музичних учбових закладах України. Всі викладачі мають базову педагогічну освіту, а також великий досвід роботи з іноземними студентами. Викладання дисциплін здійснюється на високому професійному рівні. Навчальний процес на Підготовчому відділенні охоплює аудиторні практичні заняття, самостійну та індивідуальну роботу слухачів. Згідно напрямів підготовки проводяться заняття з наступних дисциплін:– українська  мова; математика; фізика; хімія; біологія; інформатика; історія; економіка. Групи формуються з 1 вересня по 1 листопада.