Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Сумський державний університет

Форма власності: Державна

Форма власності: Державна

Вартість навчання

Вартість одного року навчання студентів

бакалавратура / українська мова навчання

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
Комп’ютерні науки (Інформатика; Інформаційні технології проектування) 1600.00 у.о. 1000.00 у.о. -
Прикладна математика (Наука про дані та моделювання складних систем) 1600.00 у.о. - -
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехнічні системи електроспоживання) 1600.00 у.о. 1000.00 у.о. -
Телекомунікації та радіотехніка (Мережеві та інтернет-технології) 1600.00 у.о. - -
Електроніка (Електронні інформаційні системи; Електронні системи та компоненти) 1600.00 у.о. - -
Мікро- та наносистемна техніка (Нанотехнології та біомедичні системи) 1600.00 у.о. - -
Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології (Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка) 1600.00 у.о. 1000.00 у.о. -
Прикладна механіка (Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика, Технології машинобудування) 1600.00 у.о. 1000.00 у.о. -
Прикладна механіка (Комп’ютерний інжиніринг в механіці) 1600.00 у.о. - -
Матеріалознавство (Прикладне матеріалознавство) 1600.00 у.о. - -
Галузеве машинобудування (Обладнання нафто- та газопереробних виробництв) 1600.00 у.о. - -
Галузеве машинобудування (Металорізальні верстати та системи; Комп`ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв) 1600.00 у.о. 1000.00 у.о. -
Енергетичне машинобудування (Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка) 1600.00 у.о. - -
Енергетичне машинобудування (Опалення, вентиляція, кондиціювання повітря та штучний холод) 1600.00 у.о. - -
Теплоенергетика (Енергетичний менеджмент) 1600.00 у.о. - -
Технології захисту навколишнього середовища (Технології захисту навколишнього середовища) 1600.00 у.о. - -
Хімія (Прикладна хімія) 1600.00 у.о. - -
Міжнародні економічні відносини (Міжнародні економічні відносини) 1600.00 у.о. - -
Економіка (Економіка і бізнес) 1600.00 у.о. 1000.00 у.о. -
Економіка (Економічна кібернетика та бізнес аналітика) 1600.00 у.о. - -
Фінанси, банківська справа та страхування (Державні та місцеві фінанси; Банківська справа; Фінанси та облік в підприємництві) 1600.00 у.о. 1000.00 у.о. -
Менеджмент (Менеджмент) 1600.00 у.о. 1000.00 у.о. -
Публічне управління та адміністрування (Публічне управління та адміністрування) 1600.00 у.о. - -
Маркетинг (Маркетинг) 1600.00 у.о. 1000.00 у.о. -
Облік і оподаткування (Облік і аудит) 1600.00 у.о. 1000.00 у.о. -
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) 1600.00 у.о. 1000.00 у.о. -
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Електронний бізнес, фінанси та комунікації) 1600.00 у.о. - -
Право (Право) 1600.00 у.о. 1000.00 у.о. -
Міжнародне право (Міжнародне право) 1600.00 у.о. - -
Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська 1600.00 у.о. - -
Журналістика (Реклама і зв'язки з громадськістю) 1600.00 у.о. - -
Журналістика (Журналістика) 1600.00 у.о. 1000.00 у.о. -
Соціальна робота (Соціальна робота) 1600.00 у.о. - -
Історія та археологія (Історія) 1600.00 у.о. - -
Громадське здоров’я (Громадське здоров’я) 2500.00 у.о. - -
Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт) 1600.00 у.о. 1000.00 у.о. -
Фізична терапія, ерготерапія (Фізична терапія) 1600.00 у.о. - -

бакалавратура / англійська мова навчання

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
Комп’ютерні науки (Інформатика; Інформаційні технології проектування) 1800.00 у.о. - -
Прикладна математика (Наука про дані та моделювання складних систем) 1800.00 у.о. - -
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехнічні системи електроспоживання) 1800.00 у.о. - -
Телекомунікації та радіотехніка (Мережеві та інтернет-технології) 1800.00 у.о. - -
Електроніка (Електронні інформаційні системи; Електронні системи та компоненти) 1800.00 у.о. - -
Мікро- та наносистемна техніка (Нанотехнології та біомедичні системи) 1800.00 у.о. - -
Міжнародні економічні відносини (Міжнародні економічні відносини) 1800.00 у.о. - -
Економіка (Економіка і бізнес) 1800.00 у.о. - -
Економіка (Бізнес аналітика) 1800.00 у.о. - -
Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси та облік в підприємництві) 1800.00 у.о. - -
Менеджмент (Менеджмент) 1800.00 у.о. - -
Маркетинг (Маркетинг) 1800.00 у.о. - -
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) 1800.00 у.о. - -
Публічне управління та адміністрування (Публічне управління та адміністрування) 1800.00 у.о. - -
Міжнародне право (Міжнародне право) 1800.00 у.о. - -
Громадське здоров’я (Громадське здоров’я) 3000.00 у.о. - -
Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт) 1800.00 у.о. - -

магістратура / українська мова навчання

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
Медицина (Медицина) 3850.00 у.о. - -
Педіатрія (Педіатрія) 3850.00 у.о. - -
Стоматологія (Стоматологія) 4000.00 у.о. - -
Прикладна математика (Прикладна математика) 1700.00 у.о. - -
Комп’ютерні науки (Інформатика; Інформаційні технології проектування; Інформаційно-комунікаційні технології) 1700.00 у.о. 1100.00 у.о. -
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехнічні системи електроспоживання) 1700.00 у.о. 1100.00 у.о. -
Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології (Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка) 1700.00 у.о. 1100.00 у.о. -
Мікро- та наносистемна техніка (Нанотехнології та біомедичні системи) 1700.00 у.о. 1100.00 у.о. -
Біомедична інженерія (Біомедичні прилади та системи) 1700.00 у.о. - -
Електроніка (Електронні інформаційні системи; Електронні системи та компоненти) 1700.00 у.о. 1100.00 у.о. -
Прикладна механіка (Комп'ютерна механіка) 1700.00 у.о. - -
Прикладна механіка (Технології машинобудування; Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика) 1700.00 у.о. 1100.00 у.о. -
Матеріалознавство (Прикладне матеріалознавство) 1700.00 у.о. - -
Галузеве машинобудування (Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів) 1700.00 у.о. 1100.00 у.о. -
Галузеве машинобудування (Металорізальні верстати та системи) 1700.00 у.о. - -
Енергетичне машинобудування (Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка; Холодильні машини і установки) 1700.00 у.о. 1100.00 у.о. -
Теплоенергетика (Енергетичний менеджмент) 1700.00 у.о. 1100.00 у.о. -
Технології захисту навколишнього середовища (Технології захисту навколишнього середовища) 1700.00 у.о. - -
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація) - 1100.00 у.о. -
Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища) - 1100.00 у.о. -
Економіка (Економіка та бізнес-інновації) 1700.00 у.о. 1100.00 у.о. -
Економіка (Економічна кібернетика) 1700.00 у.о. - -
Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і аудит підприємництва; Фінанси; Банківська справа) 1700.00 у.о. 1100.00 у.о. -
Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування; Бізнес-адміністрування) 1700.00 у.о. 1100.00 у.о. -
Менеджмент (Управління проектами) 1700.00 у.о. - -
Публічне управління та адміністрування (Адміністративний менеджмент) 1700.00 у.о. 1100.00 у.о. -
Публічне управління та адміністрування (Управління та адміністрування в охороні здоров'я) - 1100.00 у.о. -
Маркетинг (Маркетинг) 1700.00 у.о. 1100.00 у.о. -
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та логістика) 1700.00 у.о. 1100.00 у.о. -
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Інвестиції, підприємництво та стартапи) 1700.00 у.о. - -
Міжнародні економічні відносини (Міжнародна торгівля та логістичні послуги; Міжнародний бізнес) 1700.00 у.о. - -
Облік і оподаткування (Облік і оподаткування; Облік, аудит і оподаткування в міжнародному бізнесі) 1700.00 у.о. - -
Право (Правознавство) 1700.00 у.о. 1100.00 у.о. -
Право (Інтелектуальна власність; Медичне право) 1700.00 у.о. - -
Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) 1700.00 у.о. 1100.00 у.о. -
Журналістика (Журналістика; Реклама і зв'язки з громадськістю) 1700.00 у.о. 1100.00 у.о. -
Фізична культура і спорт 1700.00 у.о. 1100.00 у.о. -

магістратура / англійська мова навчання

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
Медицина (Медицина) 4300.00 у.о. - -
Педіатрія (Педіатрія) 4300.00 у.о. - -
Комп’ютерні науки (Інформатика; Інформатика (ОНП)); Інформаційні технології проектування) 1900.00 у.о. - -
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехнічні системи електроспоживання) 1900.00 у.о. - -
Мікро- та наносистемна техніка (Нанотехнології та біомедичні системи) 1900.00 у.о. - -
Електроніка (Електронні інформаційні системи) 1900.00 у.о. - -
Прикладна математика (Прикладна математика) 1900.00 у.о. - -
Економіка (Економіка та бізнес-інновації, Економіка довкілля і природних ресурсів) 1900.00 у.о. - -
Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і аудит підприємництва; Фінанси; Банківська справа) 1900.00 у.о. - -
Менеджмент (Бізнес-адміністрування) 1900.00 у.о. 1100.00 у.о. -
Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування; Управління проектами) 1900.00 у.о. - -
Публічне управління та адміністрування (Адміністративний менеджмент) 1900.00 у.о. - -
Маркетинг (Маркетинг) 1900.00 у.о. - -
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та логістика, Інвестиції, підприємництво та стартапи) 1900.00 у.о. - -
Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес) 1900.00 у.о. - -
Облік і оподаткування (Облік, аудит і оподаткування в міжнародному бізнесі) 1900.00 у.о. - -
Право (Медичне право) 1900.00 у.о. - -
Фізична культура і спорт 1900.00 у.о. - -

підготовче відділення

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
українська мова навчання 1500.00 у.о. - -

клінічна ординатура

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
українська мова навчання 2800.00 у.о. - -
англійська мова навчання 3000.00 у.о. - -

аспірантура

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
українська мова навчання 2500.00 у.о. 1550.00 у.о. -
англійська мова навчання 2500.00 у.о. 1550.00 у.о. -