ДЛЯ ТОГО ЩОБ СТАТИ СТУДЕНТОМ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ,

Вам необхідно особисто подати до Департаменту міжнародної освіти (головний корпус університету, кабінет 803)

такі документи:


1) оригінал та завірену копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) оригінал та завірену копію додатка до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання);

4) оригінал та завірену копію документа з інформацією про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти);

5) копію або оригінал паспортного документу іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства;

6) 6 фотокарток розміром 30x40 мм;

7) копію посвідчення закордонного українця (за наявністю).

Документи, зазначені в пунктах 1-5 повинні бути:

Для вступу до аспірантури додатково до зазначеного переліку потрібно надати дослідницьку пропозицію з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою.

Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською мовою тематичний план дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня і копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня.