Реалізація програми «Подвійний диплом» : програми подвійних дипломів –це спільні освітні програми український і закордонних університетів,які дають можливість українським студентам одночасно проходити навчання за інтегрированими навчальними програмами у двох навчальних закладах різних країн та отримати два дипломи українського та європейського університетів. Згідно Програми «Подвійний диплом» студент навчається одночасно за спільними навчальними програмами двох університетів і є студентом обох навчальних закладів.Періоди навчання визначаються Сторонами та узгоджуються відповідно до спільних навчальних планів. Метою реалізації програм подвійних дипломів в Університеті є забезпечення можливостей студентам Херсонського державного університету не тільки набути досвід навчання в закордонному університеті та розширити можливості професійної підготовки,але й підняти свій рівень конкурентоспроможності при майбутньому працевлаштуванні. Співпраця ХДУ за програмою «Подвійний диплом» наразі відбувається з Поморською Академією в м. Слупськ (Республіка Польща) на 4 факультетах: Педагогічний факультет «013 Початкова освіта»; Факультет іноземної філології «014.02 Середня освіта(мова і література німецька,англійська)»,»035.041 Філологія (германські мови та літератури(переклад включно),перша-англійська)»; Факультет комп’ютерних наук,фізики та математики: «121 Інженерія програмного забезпечення», «122 Комп'ютерні науки»; Факультет культури і мистецтв: «025 Музичне мистецтво».