Навчання в Україні

Детальніше за посиланням http://www.kspu.edu/About/Faculty/Cdp/Preparatorydepartmentofforeignnationals.aspx

Навчання іноземних громадян

Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється на підставі Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.1994 № 112/94 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.1994 № 271/94 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальним одиницями Республіки Молдова», постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами), від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства» , та наказом Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013р №1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загально-держаними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі скерувань Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного замовлення.

   Підготовче відділення здійснює мовну підготовка іноземних громадян до вступу у ЗВО України. Пропонуємо вивчення української та іноземних мов (роcійської, англійської).

Херсонський державний університет

Навчальна аудиторія

Іноземні громадяни мають право на освіту незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин. Навчання в ХДУ здійснюється на підставі: - міжнародних договорів України; - загальнодержавних програм; - договорів, укладених з юридичними та фізичними особами.

 Порядок подачі документів іноземними громадянами для вступу у Херсонський державний університет

Терміни подання заяв і документів на навчання з 01 червня 2019 р. до 15 листопада 2020 р. Вступникам для в’їзду в Україну на навчання необхідно отримати Запрошення на навчання. Запрошення для навчання на підготовчому відділенні видається іноземцям, які планують оволодіти лише навчальним матеріалом за програмою підготовки іноземців та осіб без громадянства до вступу у вищі навчальні заклади або за програмою мовної підготовки. Зарахування іноземців за навчальними програмами підготовчих факультетів (відділень) здійснюється за умови наявності у них повної загальної середньої освіти, отриманої за межами України. Для прийняття рішення щодо надання згоди на прийом іноземця на навчання навчальний заклад здійснює оцінку відповідності такого іноземця умовам прийому на навчання на підставі поданих ним документів, зокрема: - копії паспортного документа іноземця або іншого документа, що посвідчує його особу; - копії документа про попередню освіту з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки; - письмової згоди на обробку персональних даних; Згода_на_обробку_персональних_даних_англійською_мовою.doc (22 Kb) Згода_на_обробку_персональних_даних_українською_мовою.docx (13.2 Kb) Документи мають бути перекладені на одну з мов : українську або англійську. Запрошення може отримати вступник, а також довірена особа (за Довіреністю). Довіреність оформлюється у нотаріуса вступником на ім’я довіреної особи. Іноземні громадяни зараховуються до університету за результатами вступних випробувань та на основі укладеного контракту. Іноземні громадяни, направлені на навчання Міністерством освіти і науки України за міждержавними договорами, загальнодержавними програмами та міжнародними зобов’язаннями України, зараховуються на навчання згідно умов, зазначених у направленні.

 Вартість навчання на підготовчому відділенні на 2019-2020 н.р. – 1100 USD.

Група Іноземців Херсонського державного університету
Підготовче відділення

 Слухачі підготовчого відділення для іноземних громадян Херсонського державного університету на екскурсіїї у Художньому музеї ім. О.О. Шовкуненка

Контакти: Україна, м. Херсон, вул. Університетська 27 Херсонський державний університет, каб. 117 тел. +38 (0552) 32-67-34