Зарахування іноземних громадян на навчання до ПДМУ на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з біології, української або іноземної мови та на підставі академічних прав на навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти. Абітурієнти, які виявляють бажання вступити до нашого університету ,повинні мати достатній рівень знань із біології, хімії, фізики, мови навчання (української чи англійської, за вибором абітурієнта). Сертифікат про середню освіту має містити відомості про бали з хімії, фізики, біології, отримані у середній школі. Вступні випробування з біології, української або іноземної мови проводяться за програмою закладів середньої освіти, тому у іноземців, що мають повну середню освіту не має виникнути проблем з підготовкою до вступу. Порядок оцінювання результатів вступних випробувань визначено програмами з відповідних конкурсних предметів. Мовами освітнього процесу для іноземців є державна та англійська. Для підготовки до складання екзаменів кандидати на навчання можуть ознайомитись з програмами вступних випробувань на сайті Університету за покликанням: https://vstup.umsa.edu.ua/top-info/programa-vstupnih-viprobuvan-dlya-inozemnih-gromadyan Строки проведення вступних випробувань визначаються наказом ректора ПДМУ та оприлюднюються на офіційному веб-сайті ПДМУ. У випадку недостатнього рівня підготовки існує можливість покращення знань шляхом проходження підготовчих курсів у навчально-науковому центрі з підготовки іноземних громадян.