Доуніверситетська підготовка Навчально-науковий центр з підготовки іноземних громадян У навчально-науковому центрі з підготовки іноземних громадян проходять підготовку іноземні здобувачі освіти, що планують отримати фахову освіту в ПДМУ. Навчально-науковий центр з підготовки іноземних громадян, як структурний підрозділ університету, забезпечує підготовку іноземних громадян до оволодіння майбутньою спеціальністю. Слухачі вивчають українську мову, науковий стиль мовлення, біологію, хімію, фізику, математику, основи інформатики, лінгвокраїнознавчий курс "Країнознавство". Іноземні громадяни, що прибувають на повний термін навчання (1 рік), вивчають українську мову, науковий стиль мовлення, біологію, хімію, фізику, математику, основи інформатики, лінгвокраїнознавчий курс "Країнознавство". Крім того, враховуючи двомовність Полтавського регіону, студенти мають ознайомчий курс другої мови. Термін навчання повного курсу з вивченням зазначених дисциплін складає 37 тижнів аудиторних занять і 4 тижні сесії. Навчання семестрове. Після I семестру слухачі складають диференційовані заліки з природничо-наукових дисциплін та усний і письмовий екзамени з мови. Після другого семестру – випускні екзамени з мови (усний і письмовий), хімії, біології, фізики та диференційовані заліки з математики, інформатики, країнознавства. Слухачі, які успішно склали заліки і випускні екзамени, отримують Свідоцтво випускника відповідного зразка. Для іноземних громадян, що планують навчатися в університеті за базовими спеціальностями англійською мовою, пропонується інтенсивний курс української мови як мови спілкування, наукового стилю мовлення та біології англійською мовою. Навчально-науковий центр з підготовки іноземних громадян забезпечує не лише мовну підготовку, а й систематизацію знань із профільних предметів та сприяє адаптації майбутніх студентів до нового освітнього простору. Пріоритетними напрямами діяльності центру є: - мовна підготовка в обсягах, достатніх для навчання на першому курсі з формуванням у іноземного здобувача освіти мінімально необхідної комунікативної компетенції, зокрема навичок наукового мовлення (залежно від обраного фаху); - доведення рівня знань з профільних дисциплін до вимог загальної середньої освіти України; - соціокультурна адаптація слухачів до умов навчання й проживання в Україні.