До заяви іноземні громадяни додають: 1) документ (оригінал та копія) раніше здобутого рівня освіти (освітньо-кваліфікаційного) рівня, на основі якого здійснюється зарахування; 2) доповнення (оригінал та копія) до документа попередньо здобутого рівня освіти (освітньо-кваліфікаційного) рівня, на підставі якого здійснюється зарахування (за наявності); 3) академічний сертифікат, виданий іноземною / українською установою (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічний сертифікат) 4) оригінал та копія документа, який містить інформацію про зміст навчальної програми попереднього рівня (етапу) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та запис навчальних досягнень з навчальних дисциплін у разі вступ до магістратури або аспірантури; 5) копія паспорта іноземця або документ, що засвідчує особу без громадянства; 6) поліс медичного страхування, страховий поліс, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України; 7) медична довідка про стан здоров'я, довідка про відсутність ВІЛ-інфекції та COVID-19; 8) фотографії розміром 30 х 40 мм; 9) копія посвідчення іноземного українця (за наявності); 10) Пропозиція щодо дослідження за обраною науковою спеціальністю або перелік опублікованих наукових робіт та опублікованих винаходів українською або англійською мовами, засвідчені в установленому порядку за місцем роботи / навчання кандидата, додатково надаються при вступі до аспірантури дослідження. Для прийому до докторської програми вам додатково потрібно буде надати українською або англійською мовами: - тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня доктора наук; - копію диплому про належний рівень кваліфікації. Документи, зазначені у підпунктах 1-5 цього пункту, повинні бути перекладені українською мовою з нотаріальним посвідченням перекладу. Документи, зазначені в підпунктах 1 - 4 цього пункту, повинні бути засвідчені в країні їх видачі способом, який офіційно застосовується в цій країні для такої сертифікації, та легалізовані відповідною іноземною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.