Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Форма власності: державна

Форма власності: державна

Вартість навчання

Вартість одного року навчання студентів

Бакалавр (2023-2024 навч. рік)

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
Дизайн 1740.00 у.о. 1740.00 у.о. -
Фізична терапія, ерготерапія 1740.00 у.о. 1740.00 у.о. -
Середня освіта (Фізична культура) 1740.00 у.о. 1740.00 у.о. -
Середня освіта (Українська мова та література) 1740.00 у.о. 1740.00 у.о. -
Соціальна робота 1740.00 у.о. 1740.00 у.о. -
Економіка 1740.00 у.о. 1740.00 у.о. -
Психологія 1740.00 у.о. 1740.00 у.о. -
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 1740.00 у.о. 1740.00 у.о. -
Початкова освіта 1740.00 у.о. 1740.00 у.о. -
Дошкільна освіта 1740.00 у.о. 1740.00 у.о. -
Музичне мистецтво 1740.00 у.о. 1740.00 у.о. -
Хореографія 1740.00 у.о. 1740.00 у.о. -
Менеджмент 1740.00 у.о. 1740.00 у.о. -
Середня освіта (Історія) 1740.00 у.о. 1740.00 у.о. -
Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша мова - російська 1740.00 у.о. 1740.00 у.о. -
Германські мови та літератури (переклад включно), перша мова - англійська 1740.00 у.о. 1740.00 у.о. -
Середня освіта (Мова та література (англійська)) 1740.00 у.о. 1740.00 у.о. -
Професійна освіта (Цифрові технології) 1740.00 у.о. 1740.00 у.о. -
Середня освіта (трудове навчання та технології) 1740.00 у.о. 1740.00 у.о. -

Магістр (2023-2024 навч. рік)

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
035.01 Філологія (українська мова та література) 1980.00 у.о. 1980.00 у.о. -
Дизайн 1980.00 у.о. 1980.00 у.о. -
Середня освіта (Фізична культура) 1980.00 у.о. 1980.00 у.о. -
Соціальна робота 1980.00 у.о. 1980.00 у.о. -
Економіка 1980.00 у.о. 1980.00 у.о. -
Менеджмент 1980.00 у.о. 1980.00 у.о. -
Психологія 1980.00 у.о. 1980.00 у.о. -
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 1980.00 у.о. 1980.00 у.о. -
Початкова освіта 1980.00 у.о. 1980.00 у.о. -
Дошкільна освіта 1980.00 у.о. 1980.00 у.о. -
Музичне мистецтво 1980.00 у.о. 1980.00 у.о. -
Хореографія 1980.00 у.о. 1980.00 у.о. -
Середня освіта (Історія) 1980.00 у.о. 1980.00 у.о. -
Філологія. Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша мова - російська 1980.00 у.о. 1980.00 у.о. -
Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша мова - англійська 1980.00 у.о. 1980.00 у.о. -
Середня освіта (Мова та література (англійська)) 1980.00 у.о. 1980.00 у.о. -
Професійна освіта (Цифрові технології) 1980.00 у.о. 1980.00 у.о. -
Середня освіта (трудове навчання та технології) 1980.00 у.о. 1980.00 у.о. -

Доктор філософії (2023-2024 навч. рік)

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання

Підготовче відділення (2023-2024 навч. рік)

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання