Програми подвійного диплому В університеті діють 2 програми подвійного диплому:
  1. Програма «подвійний диплом – подвійний ступінь», яку було підписаною в рамках існуючої Загальної Угоди про співпрацю в галузі науки освіти і культури між НПУім. М. П. Драгоманова та Краківським педагогічним університетом ім. Комісії народної освіти (факультет педагогіки і психології за спеціальністю 014 Середня освіта (Здоров’я людини))
  2. Програма «Подвійний диплом» від Вищої Лінгвістичної Школи м.Ченстохова (факультет соціально-економічної освіти, напрями: педагогіка, соціальна робота, соціальне забезпечення).