Підготовче відділення працює як один з основних організаційних і навчально-наукових структурних підрозділів Волинського національного університету імені Лесі Українки. Метою діяльності підготовчого відділення є забезпечення умов якісної підготовки іноземних громадян  шляхом поглибленого вивчення навчальних дисциплін. Важливим завданням професорсько-викладацького складу підготовчого відділення є адаптація майбутніх студентів до навчання в університетських умовах.

На базі підготовчого відділення Волинського національного університету імені Лесі Українки відбувається організація масових заходів, метою яких є відбір на навчання в університет.

Підготовче відділення працює в навчальному корпусі С, має кілька лекційних та навчальних аудиторій, є доступ до бібліотеки.

Високий рівень підготовки слухачів на підготовчому відділенні забезпечують викладачі Волинського національного університету імені Лесі Українки та фахівці з інших вузів.