Одеська національна академія харчових технологій, виходячи з необхідності забезпечення потреб суспільства та держави в кваліфікованих фахівцях, поліпшення професійної та практичної підготовки майбутніх відпусників, ефективного використання навчального та наукового потенціалу профосорсько-викладацького складу, зміцнення міжнародних контактів, здійснює академічне співробітництво в галузі підготовки студентів за програмами подвійних дипломів. Особливості прграми: