Правила прийому до Запорізького національного університету у 2022 році    Правила-прийому 2022(розділ 14     Особливості прийому на навчання до ЗНУ іноземців та осіб без громадянства)
Для вступу до закладу вищої освіти іноземний громадянин або особа без громадянства надає такі документи:
 1. ОРИГІНАЛ та КОПІЮ паспортного документа іноземного громадянина або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 2. ОРИГІНАЛ та КОПІЮ документа про попередню освіту (атестат або диплом)
 3. ОРИГІНАЛ та КОПІЮ документа (додатка до документа про попередню освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;
 4. ОРИГІНАЛ академічної довідки, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
 5.  Поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 6.  6 фотокартки розміром 30 х 40 мм (маттові);
 7.  КОПІЮ посвідчення закордонного українця (за наявністю).
  Документи, зазначені у підпунктах 1-4, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
  Документи, зазначені у підпунктах 2-4 , мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.