Країна Навчальний  заклад або його підрозділи, з якими підписано  угоду про співробітництво Головний  напрямок співробітництва 
Німеччина HPO Interlink Academy (м. Гамбург) Обмін, спільна наукова діяльність.
Асоціація "Німецько-Українська Інженерна палата Запорізької області" Сприяння зростанню економічної сили землі Саксонія-Ангольт та Запорізької області, навчання та дослідження.
Запорізька обласна громадська організація "Флоренс" + Дитячий інтегративний комплекс "Kinderfordeverk Magdeburg e.v." Гранти, конференції, спільні наук.дослідження, обмін.
Центр німецького права КНУ Наукова співпраця.
Інститут техніки та економіки і соціального забезпечення (м.Вюрцбург) Стажування, обмін, навчальні програми, науково-технічне співробітництво, культурне та спортивне співробітництво. 
Університет прикладних наук (м.Мітвайда) Обмін, читання лекцій, спільні публікації, науково-дослідні роботи, студентами на паритетних умовах. 
Асоціація "Німецько-українська інженерна палата Запорозької області"  Підготовка та реалізація спільних заходів, проектів, програм, співпраця у підвищенні кваліфікації інженерів за програмою "Професійний інженер з енергетики".
Goethe-Institut в Україні Співробітництво в рамках розвитку та популяризація німецької мови в Запоріжжі.
Громадська організація "МультіКультіУА" Співробітництво в галузі науки, освіти, культури, розвитку, волонтерська діяльність.
Франція Університет ДЮ МЕН Розвиток співробітництва, підготовка фахівців за спільними спеціальностями в обох навчальних закладах, організація сумісних наук.семінарів та конференцій, обмін інформацією.
"Обміни Франція-Україна" Угода між Федерацією "Обміни Франція-Україна" та Асоціацією "Французька іноземна мова Франція-Україна" - Стажування, реалізація програми, ознайомлення з культурою.
Китай  Аньхойский университет Співробітництво, створення класів Конфуція.
Центр з навчання за кордоном Чжецзянського Університету Формування системи набору іноземних студентів, створення філіалів у Китаї, підготовка для участі у конференціях і т.д., обмін, рекламуваня вузів Ураїни в Китаї.
Huasheng Jiangquan Company  Науково-технічна співпраця
China Talent and Technology Co. Науково-технічна та академічна співпраця, сприяння академічному обміну науковцями, спеціалістами, співпраця в організації візитів, презентацій, симпозіумів, стажувань, семінарів та конференцій, сприяння встановленню науково-технічній співпраці, пропонування та реалізація спільних наукових проєктів та програм.
ОАО "Фуцзянь xiangxin"  Створення китайсько-українського науково-дослідницького проєкту кольорових металів у м.Фучжоу, провінції Фуцзянь
Польща  Економічний Університет  (м. Катовіце) Наукова співпраця.
Інститут паразитології ім.В.Стефанського Польської Академії Наук Менеджмент, раціональне використання і т.д. + співпраця.
Технічний Університет у Лодзі Обмін, спільні заходи, дослідження, наукова діяльність, обмін інформацією.
Вроцлавський Університет Обмін, спільна наукова діяльність.
Поморська Академія в Слупську Співпраця, обмін студентами, проведення практик.
Державна Вища Професійна школа в Новому Сончі Співробітництво в галузі науки, освіти, культури, розвитку, волонтерська діяльність та обмін.
Інститут розвитку міжнародної співпраці (м. Познань) Співробітництво в галузі науки, освіти, культури, розвитку, волонтерська діяльність та обмін.
Державна Вища Професійна школа ім.проф.Едварда Ф.Щепаніка (м. Сувалки) Угода про обмін для студентів та працівників, взаємна співпраця у сфері науки і освіти.
Вища школа управління охороною праці (м. Катовіце) Програма два дипломи "Внутрішня безпека- IІ ступінь, співпраця в галузі освіти та наукових дослідженнях.
Люблінський Науково-Технічний парк Обмін, спільні заходи, дослідження, наукова діяльність, обмін інформацією.
Полонійна Академія в Честохові "Подвійне навчання".
Університет ім.Яна Длугоша Обмін студентами, спільні наукові роботи.
Поморська академія в Слупську Обмін науковими кадрами для проведення лекцій та курсів протягом одного семестру, обмін студентами до 5 осіб(2 тижні), семестральний обмін студентами.
Торгівельно-промислова палата Республіки Польщі (м.Варшава) Канали академічної мобільності для учасників проекту, впровадження системи інноваційної діяльності в університеті, проведення спільних наукових досліджень за методикою TWINS.
Вища Школа інформатики, Управління та Адміністрації в Варшаві Обмін викладацьким складом, аспірантами, студентами, проведення спільних конференцій і семінарів, обмін науковою інформацією, мовна практика.
Вища Школа Бізнесу у м.Домброва Гурніча Паралельне навчання, спільна науково-методична рада, запровадження дистанційного навчання.
Trenkwalder & Partner Довгострокова співпраця, використання практичних, наукових та дослідницьких результатів у викладацькому процесі, покращення академічних, культурних та наукових відносин, розвиток наукового потенціалу та впровадження високорівневих професійних стажувань.
Вища школа управління охороною праці в м.Катовіце (ВШУОП) Навчання в рамках Програми 2D в 2018-2019 н.р. за напрямом Управління, освітньому рівні магістра, практичного профілю, стаціонарної денної форми навчання, що проводиться польскою мовою.
Куявський Університет у Влоцлавеку Спільні наукові дослідження, обмін між викладачами та студентами, проведення спільних наукових конференцій і семінарів, обмін публікаціями, спільні культурні заходи, діяльність в інших напрямках співробітництва, стажування Нпп та студентів, проведеня лекцій викладачами, обмін досвідом і використання нових технологій, підготовка спільних проектів, регілярний обмін інформацією.
Азербайджан Азербайджанский Архитектурно Строительный Университет Развитие и расширение, научное сотрудничество, обмен, стажировка.
Білорусь Могилевский государственный университет им.А.А.Кулешова Обмен, публикации, конференции, исследования, стажировки.
Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь Подготовка и повышение квалификации кадров и реализации научно-исследовательской деятельности.
Полесский Государственный Университет (г. Пинск) Полесский Государственный Университет (г. Пинск) 2019 - Развитие, обмен, стажировки, информация, проекты. - Разработка и участие в совместных инновац.проектах, обмен студентами/магистрами/профессорско-преподавательским составом, обмен учебными и научными материалами, участие в конференциях и семинарах.
Білоруський Державний університет транспорту Співпраця в сфері освіти, підготовка висококваліфікованих спеціалістів з середньою та вищою освітою, інтеграція професійної освіти і науки.
Учреждение образования "Гомельский государственный университет им.Франциска Скорины" Сотрудничество, обмен гиперссылками на веб-сайтах для улучшения позиций Вебометрикс, поисковых рейтингах и укрепления престижа университета в информационной среде. Совместная деятельность в научных исследованиях и разработках, обмен информацией, обмен студентами и аспирантами, обмен образовательными программами.
Болгарія Плодівський Університет ім.Паїсія Хілендарського Співпраця в рамках розвитку в галузі освіти, науки і академічних обмінів.
Запорізьке обласне товариство Болгарської Культури Реалізація законів, як бази для практики, наукова спільна діяльність.
Почесне консульство Болгарії в Україні Реалізація законів, як бази для практики, наукова спільна діяльність.
Софійський Університет ім.Климента Охридського Академічна мобільність студентів, обмін та наукова співпраця.
Запорізьке обласне товариство Болгарської Культури Реалізація законів, як бази для практики, наукова спільна діяльність.
ЭУ-Варна Сотрудничество, обмен, совместная научная деятельность.
"Smart Tour LTD" (м. Варна) Проходження практики та стажування студентів ЗНУ.
Департамент інформації та підвищення кваліфікації вчителів при Софійському університеті ім. "Св.Климента Охридського" (м. Софія) Академічна мобільність студентів та викладачів, співпраця в наукових і освітніх сферах.
University of Finance, Business and Enterpreneurship (м.Софія) Довгострокова співпраця, використання практичних та наукових та дослідницьких результатів у викладацькому процесі, покращення академічних, культурних та наукових відносин, розвиток наукового потенціалу та впровадження високорівневих професійних стажувань.
Економічний університет (м.Варна) Академічна та наукова кооперація з метою підняття рівня якості та ефективності навчання та дослідницької діяльності в обох університетах.
Технічний університет Софії Довгострокова співпраця, використання практичних та наукових та дослідницьких результатів у викладацькому процесі, покращення академічних, культурних та наукових відносин, розвиток наукового потенціалу та впровадження високорівневих професійних стажувань.
University of National and World Economy (UNWE) (м.Софія) Академічна та наукова кооперація з метою підняття рівня якості та ефективності навчання та дослідницької діяльності в обох університетах.
"ТУРАЛ МЕНИДЖМЬНТ" ЕООД ЕИК (м.Варна) Стажування студентів, навчання в сфері туристичних послуг готельного та ресторанного бізнесу.
Варненський університет менеджменту Взаємне співробітництво в галузі освіти і наукових досліджень, академічний обмін і співробітництво.
ИНТЕРОБМЕН - стажування студентів - отримання міжнародного досвіду в сфері міжнародного туризму - удосконалення знань англійської і німецької мови
Грузія Кавказький університет Обмін, спільні заходи, дослідження, наукова діяльність, обмін інформацією.
Sulkhan-saba orbeliani teaching university Науковий, дослідницький, практичний та розвиваючий інтерес, визначення важливості інституцій вищої освіти, просування міжнародної співпраці, зростання контрібьюції та соціального розвитку.
 Іспанія Universiitat Politecnica de Valencia Академічна та наукова кооперація з метою підняття рівня якості та ефективності навчання та дослідницької діяльності в обох університетах.
Латвія Rezeknes Tehnologjiu akademija Мобільність, підтримка дослідів, спільні симпозіуми і т.д.
Балтійська Міжнародна Академія (м.Рига) Міжнародна співпраця в області освіти та науки, обмін науковими та інформаційними технологіями, академічна мобільність- обмін студентами та викладачами, розробка та публікація спільних навчальних матеріалів, обмін спеціалістами та адмін.працівниками, обмін досвідом в управлінні та навчанні, а також проведення спільних досліджень.
Литва Университет Казимира Семеновича (г. Вильнюс) Сотрудничество, обмен, совместная науч.деятельность.
Alytaus Kolegija University of Applied Sciences Довгострокова співпраця, використання практичних, наукових та дослідницьких результатів у викладацькому процесі, покращення академічних, культурних та наукових відносин, розвиток наукового потенціалу та впровадження високорівневих професійних стажувань.
Румунія University of Pitesti Співпраця, обмін студентами, проведення практик.
The technical University of Cluj-Napoca Обмін інформацією, котра стосується навчання та дослідництва, керування спільними проектами, організація візитів та програм по залученню студентів та викладачів.
"Vasile Alecsandri" University of Bacau Довгострокова співпраця, використання практичних, наукових та дослідницьких результатів у викладацькому процесі, покращення академічних, культурних та наукових відносин, розвиток наукового потенціалу та впровадження високорівневих професійних стажувань.
 Словаччина Інститут Громадських справ Обмін, спільна наукова діяльність та вивчення мови.
Академическое Сообщество им.Михала Балудянского Обмін, спільна наукова діяльність.
Словацький Сільсько-господарський університет Академічний обмін та співпраця між установами, співробітництво в рамках Еразмус+, Хорізон 2020, викладацький склад і науковці для обмінів, спільне проведення курсів та семінарів, презентацій, обмін публікаціями та ін., допомога розвитку закладів вищої освіти.
Технічний університет Кошице Обмін студентами, магістрами, аспірантами, стажування, читання лекцій професорським складом, спільні наукові дослідження, керівництво аспірантами, спільні культурні заходи.
Європейський інститут післядипломної освіти -наукова та академічна співпраця - стимулювання академічного обміну студентами, вченими, адміністративним персоналом, заохочення співробітництва в рамках програм Erasmus+, Horizon2020, та інших міжнародних проектів в галузі освіти та науки, запрошення членів викладацького складу і науковців для академ візитів й обміну, спільне проведеня науково-практичних конференцій та круглих столів, семінарів і т.д. , обмін науковими публікаціями та навчальними матеріалами, допомога в розвитку наукового аба академічного співробітництва з іншими організаціями у кожній країні.
Словенія Університет Любляни Обмін, спільна наукова діяльність та вивчення мови.
Сполучені Штати Америки Американські Ради з міжнародної освіти Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP).
Корпус Миру Сполучених Штатів Америки в Україні та управлінським навчальним закладом про співпрацю Проєкт навчання ангійської мови, обмін досвідом.
Університет Олд Домініон Спільні дослідження, обмін членами кафедр, спільна підготовка студентів-випускників, обмін навчальними матеріалами.
Таджикистан Российско-Таджикский (славянский) университет (м.Душанбе) Приглашения преподавателей и исследователей, выполнение совместных научно-исследовательских и образовательных проектов, обмен информацией и научными материалами, организация конференций семинаров и мероприятий, совместные публикациии.
Туреччина Melvana Exchange Programme Обмін студентами та професорсько-викладацьким складом.
Академія туризму в Анталії Наукова діяльність, розвиток обміну студентами і професорсько-викладацькм складом, підвищення якості освіти і закріплення багатосторонніх зв'язків між науковии закладами.
Тайга, Менеджмент, Консультування, відділ кадрів, трудові ресурси та технічні послуги Проходження практик та стажування в Туреччині в сферах туризму та готельного бізнесу.
"BB STAFF ORGANIZASYON ANIMASYON TURIZM SAN.LTD. STI" Забезпечення можливості проходження практики та стажування студентами університету у представлених готелях компанії в Туреччині
"V Turizm Seyahat Acentaligi Tas. Tic. A.S." Забезпечення можливості проходження стажування студентами, які навчаються за спеціальностями "Туризм", "Готельно-ресторанна справа", "міжнародні відносини". Суспільні коммунікації та регіональні студії", "менеджмент міжнародного бізнесу", "менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу", "економіка міжнародного туризму", на підготовлених відповідним чином об'єктах готельного та туристичного профілю в Туреччині, відповідно до індивідуальних планів і програм стажування.
"Club Hotel Belpinar ozereler ins.tic. Ve turz.yat.a.s." Можливість проходженння практики та стажування студентами університету до 30 осіб у готелі.
ТОВ "Calypso Tour Ua", як представник "ODEON" "Peninsula Tour" Забезпечення можливості проходження практики та стажування студентами на базі туристичних установ Туреччини.
Україна  Агенція регіонального розвитку Запорізької області Співпраця в рамках розвитку.
Запорізьке комунальне підприємство міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" Проведення практики студентів вищих навчальних закладів.
Чехія  Університет Метрополітен (м.Прага) Конкретизація обов'язків, співробітництво, обмін студентами та кадрами.
Інститут Південної Богемії в Чеське-Будейовице Обмін, спільна наукова діяльність та вивчення мови.