Іноземні абітурієнти, які прибувають до України з метою навчання, мають отримати від університету запрошення на навчання. Видачу «Запрошень на навчання» (далі Запрошення) регламентує наказ МОН № 1541 від 01.11.2013 р. «Порядок видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації» із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272, від 11 серпня 2017 року № 1167.

Іноземець надає відбірковій комісії з видачі Запрошень копії таких документів:

  1. паспортного документа іноземця;
  2. документа про здобутий рівень освіти з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки;
  3. письмової згоди на обробку персональних даних.

За необхідності документи перекладаються українською мовою, а також за можливості проводяться співбесіди в режимі онлайн.

Навчальний заклад заповнює в електронній формі запрошення, яке надсилається разом з електронними копіями документів до УДЦМО. Після отримання зареєстрованого в електронному журналі УДЦМО запрошення роздруковується на бланку запрошення і оригінал надається іноземцю особисто або через Координатора набору. Термін дії Запрошення — 6 місяців. Абітурієнт з бланком Запрошення звертається до посольства України і оформлює візу для в'їзду в Україну з метою навчання.

Зарахування іноземця або особи без громадянства до університету регламентує вищезазначений наказ МОН № 1541 від 01.11.2013 р.

Абітурієнт обов'язково інформує Університет щодо дати приїзду в Україну. В пункті перетину кордону його зустрічає представник університету і супроводжує до навчального закладу. За бажанням іноземний громадянин поселяється в гуртожиток.