Велике значення у підготовці іноземних студентів у Запорізькому державному медичному університеті має їх навчання на довузівському етапі (підготовчому факультеті). Підготовчий факультет для іноземних громадян у ЗДМУ існує з 1973 р. За цей час накопичено достатній досвід у підготовці іноземців для продовження навчання за обраною спеціальністю на основних факультетах університету.

Варто зазначити, що професійно-орієнтована підготовка медико-біологічної спрямованості є важливою складовою навчального процесу на довузівському етапі навчання у Запорізькому державному медичному університеті. За період існування на факультеті навчалось більше 6000 іноземних громадян із 110 країн світу, більшість серед них успішно працюють і посідають високі посади в системі охорони здоров'я різних країн.

З 2017-2018 навчального року навчання на підготовчому факультеті ЗДМУ здійснюється українською мовою. Особливістю навчання на довузівському етапі є те, що протягом перших 5-6 тижнів вивчається українська мова, а з 7 тижня вводяться загальнотеоретичні дисципліни, тобто задачею довузівського етапу є підготовка іноземного студента до вивчення загальнотеоретичних дисциплін українською мовою і попередження труднощів під час навчання на першому курсі за обраною спеціальністю. Рішення поставленої задачі пов'язується насамперед з розвитком глибших міжпредметних зв'язків, координації між викладачем української мови та викладачем хімії, біології, математики, фізики та інформатики.

Наш Центр мовної підготовки має добре матеріально-технічне оснащення. Тут працюють висококваліфіковані викладачі, які володіють сучасними методиками викладання іноземних мов. В нашій роботі ми використовуємо інноваційні технології та інтерактивні методи навчання. Наші викладачі створюють навчальні посібники з аудіо-відео супроводом, навчальні комп'ютерні програми і т. д.