Для отримання запрошення на навчання потрібно звернутися до відділу з набору іноземних громадян та паспортно-візової роботи ХНМУ за адресою: м. Харків, просп. Науки,4 або на електронну пошту: onis@knmu.kharkov.ua Потрібно знати, що Відбіркова комісія ХНМУ надає рекомендації щодо запрошення іноземця на навчання на підставі поданих до навчального закладу у паперовому або електронному вигляді копій таких документів: 1) паспортного документа іноземця; 2) документа про здобутий рівень освіти з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки; 3) письмової згоди на обробку персональних даних. Навчальний заклад направляє оригінал зареєстрованого в електронному журналі запрошення іноземцю або уповноваженій ним особі для оформлення в’їзду іноземця в Україну з метою навчання. Запрошення заповнюються навчальним закладом українською та англійською мовами друкованим способом. Запрошення діє не більше шести місяців з дати його видачі.