Запрошення видаються іноземцям, щодо яких навчальним закладом надається згода на прийом для здобуття відповідного ступеня вищої, післядипломної освіти (підвищення кваліфікації, стажування), навчання в аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі, лікарській резидентурі, на підготовчому факультеті, відділенні (підрозділі), навчання за програмами академічної мобільності або з вивчення державної мови та/або мови навчання. Строк дії запрошення встановлюється навчальним закладом з урахуванням Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, затвердженних МОН, а також тривалості відповідних освітньо-професійних, освітньо-наукових, наукових програм, навчальних програм академічної мобільності, програм з вивчення державної мови та/або мови навчання, стажування, підготовчих факультетів, відділень (підрозділів). Запрошення діє не більше шести місяців з дати його видачі. Навчальний заклад, який запросив іноземця на навчання (стажування), забезпечує своєчасне інформування уповноваженого державного підприємства, відповідного органу охорони державного кордону щодо деталей прибуття запрошеного ним іноземця в Україну (дата прибуття, номер рейсу транспортного засобу), а також надає відомості про особу, уповноважену навчальним закладом на зустріч іноземця та його супроводження від пункту пропуску через державний кордон України до навчального закладу, з обов’язковим зазначенням прізвища, імені та по батькові такої особи й паспортних даних та даних оперативного контактного зв’язку. Оригінал отриманого запрошення є підставою для звернення до відповідного Посольства/консульської установи України в країні походження або проживання іноземця з метою оформлення візи на навчання в Україні.