Для вступу до БНАУ іноземець особисто

подає до приймальної комісії заяву у паперовій формі.

До заяви іноземець додає: 1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ; 2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності); 3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка); 4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра; 5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства; 6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України; 7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм; 8) копію посвідчення закордонного українця; 9) іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені Правилами прийому до БНАУ та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, у рамках яких реалізується академічна мобільність. Документи, зазначені в пунктах 2-4, повинні бути перекладені українською мовою та нотаріально завірені. Визнання документів про освіту зарахованих на навчання іноземців Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства. Для цього іноземні студенти особисто подають усі необхідні документи до Державного підприємства "Інформаційно-іміджевий центр" Міністерства освіти і науки України для здійснення процедури визнання та зобов’язані надати Свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту до Білоцерківського НАУ до початку ІІ семестру першого року навчання. За результатами процедури визнання університет приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання, або щодо відрахування іноземця. У разі прийняття Міністерством освіти і науки рішення про відмову у визнанні наданого іноземцем документа про здобутий освітній рівень, у тому числі через його неавтентичність, університет відраховує такого іноземця.