Підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади

Шановні іноземні громадяни!

Запрошуємо на підготовку до вступу у вищі навчальні заклади України (ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636104) у Центрі підвищення кваліфікації та професійної адаптації Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за такими напрямами: - інженерно-технічний, - інженерно-економічний, - економічний, - гуманітарний.

Термін навчання 10 місяців (вересень-червень). Головні завдання довузівської підготовки іноземців: 1) формування знань, умінь і навичок в тому обсязі, який забезпечує подальше успішне навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України; 2) формування мінімально необхідного лексичного запасу і професійних термінів (залежно від обраного фаху) українською мовою; 3) створення необхідних умов з метою швидкої адаптації іноземців у новому соціально-культурному середовищі. Комплекс навчальних дисциплін залежить від обраного фаху. Обов'язкові для всіх дисципліни: - українська мова; - країнознавство; - основи інформатики і обчислювальної техніки. Майбутні фахівці інженерно-технічного та інженерно-економічного напрямків вивчають математику, фізику, хімію, креслення; економічного напрямку - математику, економічну та соціальну географію світу, основи економіки; гуманітарного напрямку - основи української і зарубіжної літератури, історію, економічну та соціальну географію світу. Навчання іноземних громадян здійснюється на базі робочих навчальних програм з дисциплін, які складаються у відповідності до типових навчальних планів та програм, розроблених Навчально-методичною комісією з довузівської підготовки іноземних громадян Міністерства освіти і науки України. Навчальний процес з підготовки іноземних громадян складається з аудиторних практичних занять, лекцій (у другому семестрі), самостійної роботи студентів, додаткових занять чи консультацій, на яких викладачі пояснюють теми, що важко опановуються слухачами або викликають питання. Наприкінці І семестру іноземні громадяни складають диференційовані заліки з усіх дисциплін, письмовий та усний іспит з української мови. По закінченню ІІ семестру слухачі факультету складають заліки та іспити з української мови, хімії, фізики та профілюючих дисциплін. Упродовж семестрів проводиться рейтингування навчальних досягнень іноземних громадян. Невід'ємною частиною навчального процесу є виховна робота як під час проведення занять, так і в позаурочний час, яка включає в себе ознайомлення іноземців із законодавством України щодо статусу іноземних громадян, правил проживання і пересування територією України, ознайомлення з особливостями і традиціями життя українського народу, організація і проведення екскурсій, вечорів відпочинку тощо з обов'язковим урахуванням звичаїв і традицій країн прибуття іноземних громадян. Прибуття іноземних громадян на навчання здійснюється за запрошеннями державного зразка, а також за наявності візової підтримки Міністерств освіти і науки та Закордонних справ України. Документи для отримання запрошення на навчання (надаються представниками фірм-посередників): - копія паспорта; - копія документа про повну середню освіту; - копія додатку до документа про повну середню освіту з оцінками з усіх навчальних дисциплін; - згода на обробку персональних даних. Документи для зарахування іноземних громадян на довузівську підготовку до Центру підвищення кваліфікації та професійної адаптації (надаються по приїзду в Україну): - оригінал та копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства; - оригінал та копія документа про повну загальну середню освіту; - оригінал та копія додатку до документа про повну загальну середню освіту з оцінками з усіх навчальних дисциплін; - медичний сертифікат про стан здоров'я з висновком про можливості навчання в Україні, виданий не пізніше 2-х місяців до дати виїзду в Україну; - поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України; - 4 фото (матових) - 30x40 мм. Документи повинні бути перекладені на українську (російську) мову та нотаріально затверджені.

Шановні іноземні громадяни!

Підготовка до вступу в Центрі підвищення кваліфікації та професійної адаптації Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відкриває для вас нові можливості: 1. Ви здобудете знання з української мови та предметів загальноосвітнього циклу, необхідні для отримання вищої освіти в Україні. 2. Ви зможете продовжити навчання не лише в нашому університеті, а й у будь-якому ВНЗ України.

підготовка до вступу до вищого навчального закладу освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр" аспірантура/ докторантура
preparation is to the prelude of higher educational establishment an educationally-qualifying level is a "bachelor" an educationally-qualifying level is a master's "degree" Ph.D.
1 рік 4 роки 1,5-2 роки 4 роки

3. Ви матимете можливість взяти участь у цікавих і захоплюючих студентських концертах, фестивалях, конкурсах та екскурсіях, спортивних турнірах і змаганнях; познайомитися з культурою України і міста Кременчука. А вступивши на один із факультетів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, - ви станете висококваліфікованим і затребуваним спеціалістом; - ви отримаєте диплом бакалавра і магістра європейського зразка; - ви зможете продовжити навчання в аспірантурі; - ви проведете незабутні студентські роки в Україні та придбаєте нових друзів на все життя!