Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Форма власності: державна

Форма власності: державна

Вартість навчання

Вартість одного року навчання студентів

За першим (бакалаврским) рівнем

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
014 Середня освіта (Українська мова і література) 44100.00 грн 44100.00 грн -
014 Середня освіта (Англійська мова і література) - 44100.00 грн -
014 Середня освіта (Історія) 44100.00 грн 44100.00 грн -
014 Середня освіта (Математика) 44100.00 грн - -
014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 44100.00 грн - -
014 Середня освіта (Хімія) 44100.00 грн - -
014 Середня освіта (Георгафія) 44100.00 грн 44100.00 грн -
014 Середня освіта (Фізика) 44100.00 грн - -
014 Спеціальна освіта (Логопедія) 44100.00 грн 44100.00 грн -
022 Дизайн (Графічний дизайн) 47000.00 грн - -
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 44100.00 грн - -
031 Релігієзнавство 44100.00 грн - -
032 Історія та археологія 44100.00 грн 44100.00 грн -
033 Філософія 44100.00 грн - -
035 Філологія (Українська мова та література) 44100.00 грн 44100.00 грн -
035 Філологія (Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська) 44100.00 грн - -
035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) 47000.00 грн 47000.00 грн -
035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька) 47000.00 грн - -
035 Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька) 47000.00 грн - -
035 Філологія (Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська) 47000.00 грн - -
035 Філологія (Східні мови та літератури (переклад включно), перша - японська) 47000.00 грн - -
051 Економіка 47000.00 грн - -
052 Політологія 47000.00 грн 47000.00 грн -
053 Психологія 47000.00 грн 47000.00 грн 47000.00 грн
054 Соціологія 47000.00 грн 47000.00 грн -
061 Журналістика 47000.00 грн 47000.00 грн -
071 Облік і оподаткування 47000.00 грн 47000.00 грн -
072 Фінанси, банківська справа та страхування 47000.00 грн 47000.00 грн -
073 Менеджмент 47000.00 грн 47000.00 грн -
075 Маркетинг 47000.00 грн - -
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 47000.00 грн 47000.00 грн -
081 Право 47000.00 грн 47000.00 грн -
091 Біологія 44100.00 грн 44100.00 грн -
101 Екологія 44100.00 грн 44100.00 грн -
102 Хімія 44100.00 грн - -
103 Науки про Землю 44100.00 грн - -
104 Фізика та астрономія 44100.00 грн - -
105 Прикладна фізика та наноматеріали 44100.00 грн - -
106 Географія 44100.00 грн - -
111 Математика 44100.00 грн - -
112 Статистика 44100.00 грн - -
113 Прикладна математика 44100.00 грн 44100.00 грн -
121 Інженерія програмного забезпечення 47000.00 грн - -
122 Комп’ютерні науки 47000.00 грн - -
123 Комп’ютерна інженерія 47000.00 грн - 47000.00 грн
124 Системний аналіз 44100.00 грн - -
125 Кібербезпека 47000.00 грн - -
126 Інформаційні системи та технології 47000.00 грн - -
131 Прикладна механіка 44100.00 грн - -
132 Матеріалознавство 44100.00 грн - -
133 Галузеве машинобудування 44100.00 грн - -
134 Авіаційна та ракетно- космічна техніка 44100.00 грн - -
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 44100.00 грн - -
144 Теплоенергетика 44100.00 грн - -
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 44100.00 грн - -
153 Мікро- та наносистемна техніка 44100.00 грн - -
161 Хімічні технології та інженерія 44100.00 грн - -
162 Біотехнології та біоінженерія 44100.00 грн - -
172 Телекомунікації та радіотехніка 44100.00 грн - -
173 Авіоніка 44100.00 грн - -
181 Харчові технології 44100.00 грн - -
183 Технології захисту навколишнього середовища 44100.00 грн - -
223 Медсестринство 47000.00 грн - 47000.00 грн
224 Технології медичної діагностики та лікування 47000.00 грн - -
227 Фізична терапія, ерготерапія 47000.00 грн - -
229 Громадське здоров’я 47000.00 грн - -
231 Соціальна робота 44100.00 грн - -
241 Готельно-ресторанна справа 47000.00 грн - -
242 Туризм 47000.00 грн - -
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 47000.00 грн - -
292 Міжнародні економічні відносини 47000.00 грн - -

За другим (магістерським) рівнем

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
011 Освітні, педагогічні науки 45000.00 грн 45000.00 грн -
014 Середня освіта (Історія) 45000.00 грн 45000.00 грн -
014 Середня освіта (Математика) 45000.00 грн 45000.00 грн -
014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) 45000.00 грн 45000.00 грн -
014 Середня освіта (Географія) 45000.00 грн 45000.00 грн -
016 Спеціальна освіта (Логопедія) 45000.00 грн - -
022 Дизайн (Дизайн середовища) 61000.00 грн - -
031 Релігієзнавство 45000.00 грн - -
032 Історія та археологія 45000.00 грн 45000.00 грн -
033 Філософія 45000.00 грн - -
035 Філологія (Українська мова та література) 45000.00 грн 45000.00 грн -
035 Філологія (Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська) 45000.00 грн - -
035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) 61000.00 грн 61000.00 грн -
035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька) 61000.00 грн - -
035 Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька) 61000.00 грн - -
035 Філологія (Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська) 61000.00 грн - -
035 Філологія (Східні мови та літератури (переклад включно), перша - японська) 61000.00 грн - -
051 Економіка 61000.00 грн - -
052 Політологія 61000.00 грн 61000.00 грн -
053 Психологія 61000.00 грн 61000.00 грн -
054 Соціологія 61000.00 грн 61000.00 грн -
061 Журналістика 61000.00 грн 61000.00 грн -
071 Облік і оподаткування 61000.00 грн 61000.00 грн -
072 Фінанси, банківська справа та страхування 61000.00 грн 61000.00 грн -
073 Менеджмент 61000.00 грн 61000.00 грн -
073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування, Управління навчальним закладом) 61000.00 грн 61000.00 грн -
075 Маркетинг 61000.00 грн - -
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 61000.00 грн 61000.00 грн -
081 Право 61000.00 грн 61000.00 грн -
091 Біологія 45000.00 грн 45000.00 грн -
101 Екологія 45000.00 грн - -
102 Хімія 45000.00 грн - -
103 Науки про Землю 45000.00 грн - -
104 Фізика та астрономія 45000.00 грн - -
105 Прикладна фізика та наноматеріали 45000.00 грн - -
106 Географія 45000.00 грн - -
111 Математика 45000.00 грн - -
112 Статистика 45000.00 грн - -
113 Прикладна математика 45000.00 грн - -
121 Інженерія програмного забезпечення 61000.00 грн - -
122 Комп’ютерні науки 61000.00 грн - -
123 Комп’ютерна інженерія 61000.00 грн - -
124 Системний аналіз 45000.00 грн - -
131 Прикладна механіка 45000.00 грн - -
132 Матеріалознавство 45000.00 грн - -
133 Галузеве машинобудування 45000.00 грн - -
134 Авіаційна та ракетно- космічна техніка 45000.00 грн - -
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 45000.00 грн - -
144 Теплоенергетика 45000.00 грн - -
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 45000.00 грн - -
153 Мікро- та наносистемна техніка 45000.00 грн - -
161 Хімічні технології та інженерія 45000.00 грн - -
162 Біотехнології та біоінженерія 45000.00 грн - -
172 Телекомунікації та радіотехніка 45000.00 грн - -
173 Авіоніка 45000.00 грн - -
181 Харчові технології 45000.00 грн - -
223 Медсестринство 61000.00 грн - 61000.00 грн
224 Технології медичної діагностики та лікування 61000.00 грн - -
231 Соціальна робота 45000.00 грн - -
242 Туризм 61000.00 грн 61000.00 грн -
281 Публічне управління та адміністрування - 61000.00 грн 61000.00 грн
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 61000.00 грн - -
292 Міжнародні економічні відносини 61000.00 грн - -

за третім (освітньо-науковим) та науковим рівнями

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
016 Спеціальна освіта 73000.00 грн 73000.00 грн -
032 Історія та археологія 73000.00 грн 73000.00 грн -
033 Філософія 73000.00 грн 73000.00 грн -
035 Філологія 73000.00 грн 73000.00 грн -
051 Економіка 73000.00 грн 73000.00 грн -
052 Політологія 73000.00 грн 73000.00 грн -
053 Психологія 73000.00 грн 73000.00 грн -
054 Соціологія 73000.00 грн 73000.00 грн -
061 Журналістика 73000.00 грн 73000.00 грн -
072 Фінанси, банківська справа та страхування 73000.00 грн 73000.00 грн -
073 Менеджмент 73000.00 грн 73000.00 грн -
075 Маркетинг 73000.00 грн 73000.00 грн -
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 73000.00 грн 73000.00 грн -
081 Право 73000.00 грн 73000.00 грн -
091 Біологія 73000.00 грн 73000.00 грн -
101 Екологія 73000.00 грн 73000.00 грн -
102 Хімія 73000.00 грн 73000.00 грн -
103 Науки про Землю 73000.00 грн 73000.00 грн -
104 Фізика та астрономія 73000.00 грн 73000.00 грн -
105 Прикладна фізика та наноматеріали 73000.00 грн 73000.00 грн -
111 Математика 73000.00 грн 73000.00 грн -
113 Прикладна математика 73000.00 грн 73000.00 грн -
121 Інженерія програмного забезпечення 73000.00 грн 73000.00 грн -
122 Комп'ютерні науки 73000.00 грн 73000.00 грн -
123 Комп’ютерна інженерія 73000.00 грн 73000.00 грн -
131 Прикладна механіка 73000.00 грн 73000.00 грн -
132 Матеріалознавство 73000.00 грн 73000.00 грн -
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 73000.00 грн 73000.00 грн -
144 Теплоенергетика 73000.00 грн 73000.00 грн -
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 73000.00 грн 73000.00 грн -
153 Мікро- та наносистемна техніка 73000.00 грн 73000.00 грн -
172 Телекомунікації та радіотехніка 73000.00 грн 73000.00 грн -
173 Авіоніка 73000.00 грн 73000.00 грн -
224 Технології медичної діагностики та лікування 73000.00 грн 73000.00 грн -
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 73000.00 грн 73000.00 грн -
292 Міжнародні економічні відносини 73000.00 грн 73000.00 грн -