Перелік документів, необхідних для вступу іноземних громадян до СумДПУ імені А.С. Макаренка  
 1. Оригінал запрошення на навчання
 2. Нотаріально завірена копія закордонного паспорта з перекладом українською мовою (у 3-х екземплярах)
 3. Копія національного паспорта
 4. Атестат про середню освіту (оригінал) і нотаріально завірена копія з перекладом українською мовою і легалізацією (у 2-х екземплярах)
 5. Оригінал диплому молодшого фахівця* з додатком і нотаріально завірена копія з перекладом українською мовою і легалізацією
 6. Оригінал диплому бакалавра** з додатком і нотаріально завірена копія з перекладом українською мовою і легалізацією
 7. Оригінал диплому магістра*** з додатком і нотаріально завірена копія з перекладом українською мовою і легалізацією
 8. Документ про закінчення підготовчого відділення (за наявності)
 9. Поліс медичного страхування, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України
 10. Страховий поліс на випадок депортації
 11. 6 фотографій 3х4 і 4 фотографії 3,5х4, 5 (для оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні)
 12. Заява про вступ до університету і заповнена анкета
*Для скороченого терміну навчання **Для вступу до магістратури *** Для вступу в аспірантуру Згідно Наказу МОН України №1272 від 11.12.2015 р. «Деякі питання організації набору і навчання (стажування) іноземців і осіб без громадянства» зі змінами (Наказ МОН України №1167 від 11.08.2017 р.)