Для вступу в ІФНТУНГ іноземець особисто подає до приймальної комісії Центру міжнародної освіти заяву у паперовій формі.

До заяви іноземець додає: 1) документ (оригінал та 2 нотаріально завірених переклади на українську мову) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ; 2) додаток (оригінал та 2 нотаріально завірених переклади на українську мову) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності); 3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка); 4) 3 нотаріально завірених переклади на українську мову паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства; 5) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України; 6) 10 фотокарток розміром 30 х 40 мм; 7) копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

Документи, зазначені у підпунктах 1, 2 i 3 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.