Важливим аспектом для здобуття вищої освіти іноземними громадянами у Херсонському державному аграрно-економічному університеті є знання державної мови. Тому, на базі нашого університету організовані підготовчі курси з української мови, що дозволяють кожному іноземному абітурієнту підвищити рівень мовних знань для подальшого навчання з обраної спеціальності та ознайомитися з культурою та світоглядом українців. Це, в свою чергу, сприяє швидкій адаптації до нових умов та робить подальше навчання зрозумілим та комфортним. Викладачі курсів – фахівці високої кваліфікації, кандидати наук, доценти, що мають великий досвід викладання. Для прийому на курси з мовної підготовки іноземним громадянам університетом видаються індивідуальні запрошення встановленого зразка. Зарахування іноземців на підготовчі курси ХДАЕУ здійснюється за умови наявності у них повної загальної середньої освіти, отриманої за межами України. Перед початком навчання між університетом та іноземцем укладається відповідний договір. Навчання здійснюється за денною формою, відповідно до розробленої навчальної програми та триває з початку вересня до кінця липня. Окрім аудиторних занять, слухачі курсів можуть розраховувати на екскурсійні відвідування музеїв, театру, місцевих парків та пам’яток Херсону, що занурить їх в атмосферу міста та дозволить згуртуватися між собою. Кожен слухач у разі успішного закінчення мовних курсів отримує свідоцтво встановленого зразка, яке дає право на вступ до ХДАЕУ або до інших закладів вищої освіти на території України. Якщо у вас залишилися запитання, ви завжди можете написати на електронну адресу depfsksau@gmail.com.