Перелік документів, необхідних для вступу іноземних громадян в УДПУ імені Павла Тичини ОС «Бакалавр», «Магістр»
 1. Оригінал запрошення на навчання
 2. Нотаріально засвідчена копія всіх сторінок паспорта з перекладом на українську мову*
 3. Атестат про середню освіту (оригінал) та нотаріально засвідчена копія з перекладом українською мовою та легалізацією
 4. Оригінал диплома молодшого фахівця** з додатком та нотаріально завірена копія з перекладом українською мовою та легалізацією
 5. Оригінал диплома бакалавра*** з додатком та нотаріально завірена копія з перекладом українською мовою та легалізацією
 6. Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про народження з перекладом українською мовою
 7. Документ про закінчення підготовчого відділення (за наявності)
 8. Медична довідка, легалізована офіційним органом охорони здоров'я країни абітурієнта, видана не пізніше ніж за два місяця до в'їзду студента в Україну, або національна медична форма 086-у
 9. Поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України
 10. Медична довідка про відсутність ВІЛ-інфекції
 11. Страхування від депортації
 12. 10 фотографій 3х4 та 4 фотографії 4х5 (для оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні)
 13. Заява про вступ до університету та заповнена анкета

*Переклад імені та прізвища повинен співпадати з тим, який вказаний в українській візі **Для скороченого терміну навчання ***Для вступу до магістратури