МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  У ДНІПРОВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ Міжнародна діяльність ДДТУ  здійснюється відповідно до чинного законодавства з 1989 року   з метою розвитку та координації зв’язків з іноземними  вищими навчальними закладами, організаціями, підприємствами, фондами, тощо. Сьогодні в університеті створена й ефективно діє структура, яка займається аспектами міжнародного співробітництва.         Основні напрямки діяльності структури міжнародного співробітництва : кадрів; Протягом 33 років університет підтримує  ділові зв’язки на рівні договорів про співробітництво в галузі освіти і науки  з навчальними закладами та організаціями Китаю, Німеччини, Болгарії, Казахстану, Чехії, Ізраїлю, Польщі, Великобританії, Іспанії, Данії, США, Словаччини. З 2000 року  університет має ліцензію на навчання іноземних  громадян. Протягом 22 років в університеті навчалися громадяни з Туркменістану, Сербії, Таджикистану, Судану, Ізраїлю, Молдови, Грузії, Казахстану, Вірменії, Узбекистану, Білорусі, Азербайджану. Позитивним є досвід отримання грантів міжнародних програм і участі у міжнародних проектах. Університет завершив   роботу  за проектом KTU «Сектор передачі знань - від обміну інженерно-підприємницькими інноваціями до розробки міждисциплінарних навчальних планів» Європейської програми ТЕМПУС, угода 544031-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPHES (12/2013 – 11/2016). Партнерами проєкту представлені університети з Австрії, Угорщини, Швеції, Іспанії та України. Університет одержав офісне обладнання загальною вартістю 40 000 евро, серед якого інноваційне обладнання: сучасні 3D принтер та сканер. Завдяки цьому обладнанню в університеті створена лабораторія комп’ютерного 3D моделювання. Університет 4 роки виступав офіційним партнером Європейського проекту  IRNet «Міжнародна дослідницька мережа з вивчення та розробки нового інструментарію та методів передової  педагогічної науки у галузі інформаційно-комунікаційних технологій, електронного навчання та міжкультурних компетентностей», угода PIRSES-GA-2013-612536, розробленого у контексті 7-ї рамкової програми Європейського Союзу з підтримки навчання та кар’єрного росту дослідників, Програма обміну Марі Кюрі (01/2014 – 12/2017). Офіційні учасники проєкту - вищі навчальні заклади Польщі, Чехії, Словаччини, Нідерландів, Іспанії, Австралії, Португалії та України. В рамках проекту  співробітники ДДТУ відвідали університети Іспанії (університет Естремадури, м. Бадахос), Португалії (університет Лусіада, м. Лісабон), Словаччини (університет ім. К.Філософа, м. Нітра), Польщі (університет Сілезії, м. Катовіце), Нідерландів (університет Твенте, м. Енсхеде), Чехії (Остравський університет, м. Острава). Університет виступає офіційним учасником проекту:SEA4VALUE «Розробка радикальних інновацій щодо видобутку мінеральних речовин та металів із розсолів знесолення морської води» (01.06.2020 – 31.05.2024), що фінансується Європейською Комісією відповідно до Рамкової програми Європейського Союзу «Горизонт 2020». Проєкт виконується міжнародним консорціумом, що об’єднує 15 дослідницьких організацій, університетів та промислових компаній з країн Європейського Союзу (Іспанія, Німеччина, Італія, Бельгія, Нідерланди, Фінляндія). За  міжнародними програмами академічних обмінів здобувачі вищої освіти університету  навчалися в магістратурі Техаського університету, США; в аспірантурі Федерального технологічного університету (ETH) м. Цюріх, Швейцарія;.  в магістратурі   університету м. Умео, Швеція;  в аспірантурі  університету Бокконі м. Мілан, Італія; за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра в університеті  Монтани, США; в магістратурі  університету L’Aguila , Італія. Участь у міжнародних організаціях і спілках дозволила розширити форми співпраці. Університет протягом тривалого часу плідно співпрацює з центром Альянс- Франсез,  Програмою академічних обмінів ім. В. Фулбрайта (США), Міжнародною Асоціацією студентів і молодих спеціалістів „AIЕSEC”, Міжнародною спілкою викладачів іноземних мов TESOL-UKRAINE, Міжнародним Спенсерівським суспільством США. Окрім традиційних форм міжнародної співпраці, що включають  підготовку іноземних громадян, участь у міжнародних  грантах і програмах, направлення| на стажування, навчальні практики студентів, організація та участь у міжнародних наукових  конференціях, спільна наукова робота вчених, організація мовних практик,  університет практикує такі нові форми співпраці, як літнє працевлаштування студентів на тимчасову роботу в США. Науковці і здобувачі вищої освіти університету  приймають участь та виступають з доповідями на міжнародних конференціях, симпозіумах, конгресах. ДДТУ має власний досвід проведення міжнародних заходів. Сумісно з інститутом проблем природокористування та екології НАН України один раз на два роки проводиться   міжнародний  науково – технічний симпозіум  "Тиждень еколога". Кожного року в ДДТУ проводиться міжнародна наукова конференція  "Математичні проблеми технічної механіки" і міждержавна науково – методична конференція "Проблеми математичного моделювання". Міжнародна співпраця  сприяє підвищенню авторитету  університету як в Україні, так і за її межами.