Підготовче відділення для іноземних громадян

 Іноземці, які не володіють українською мовою, проходять попередню підготовку щодо вивчення державної мови на підготовчому відділенні ДДТУ. У період навчання слухачі підготовчого відділення під керівництвом висококваліфікованих викладачів вивчають українську мову та отримують практичні навички з математики, фізики, хімії, біології, інформатики та інших дисциплін. Навчальна група слухачів 8 - 12 осіб. Термін навчання – 10 місяців. По завершенню навчання на підготовчому відділенні слухачі, які виконали у повному обсязі навчальну програму, успішно склали випускні іспити, отримують Свідоцтво про закінчення підготовчого відділення визначеного зразку, затвердженого МОН України. Наявність Свідоцтва про закінчення підготовчого відділення дає змогу здобувачеві вступити на навчання до університету для здобуття першого (бакалаврському) рівня вищої освіти. В Дніпровському державному технічному університеті підготовка за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти проводиться за наступними освітньо-професійними програмами: Факультет менеджменту, економіки, соціології та філології: 035 Філологія (Німецькі мови та література (переклад включно)); 054 Соціологія; 071 Облік та аудит; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 073 Менеджмент. Факультет електроніки та енергетики: 113 Прикладна математика; 121 Інженерія програмного забезпечення; 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 144 Теплоенергетика; 153 Мікро- та наносистемна техніка; 171 Електроніка; 172 Телекомунікації та радіотехніка. Металургійний факультет: 101 Екологія; 104 Фізика та астрономія; 132 Матеріалознавство; 136 Металургія; 161 Хімічні технології та інженерія; 162 Біотехнології та біоінженерія. Механічний факультет: 131 Прикладна механіка; 133 Галузеве машинобудування; 274 Автомобільний транспорт.