Для вступу до коледжу іноземець особисто подає до приймальної комісії заяву у паперовій формі. До заяви іноземець додає: 1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ; 2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності); 3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка); 4) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства; 5) копію свідоцтво про народження; 6) медична довідка про стан здоров’я вступника на навчання, видана не пізніше, ніж за два місяця до дати вступу. 7) дійсний поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України; 8) 10 фотокарток розміром 30 х 40 мм; 9) копію посвідчення закордонного українця (за наявності). Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства. Зазначені в підпунктах 3 — 6 документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані в установленому порядкуперекладені українською мовою, завірені нотаріально. Після зарахування іноземних студентів співробітники деканату по роботі з іноземними студентами подають документи до органів Державної міграційної служби для виготовлення посвідки на тимчасове проживання в Україні на час навчання.