Усі іноземні документи про освіту, які подаються до Харківської державної академії культури, підлягають процедурі визнання, що має на меті забезпечити права громадян, які здобули освіту в інших державах, на продовження освіти та/або професійну діяльність в Україні. Визнання в Україні іноземних документів про освіту здійснюється у повній відповідності з Конвенцією про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні, яка ратифікована відповідним Законом України 03.12.1999 р. № 1273-XIV, та рекомендаціями цієї Конвенції. У результаті процедури визнання власник іноземних документів про освіту отримує свідоцтво, яким підтверджується право власника документів, виданих  закладом освіти іншої держави, на продовження освіти або працевлаштування за фахом у  закладі вищої освіти України або в установах на всій території України. Видача такого свідоцтва здійснюється на підставі рішення компетентного органу – закладу вищої освіти або Міністерства освіти і науки України. Процедура визнання іноземних документів про освіту включає в себе: перевірку автентичності документів, підтвердження статусу освітньої установи та/або освітньої програми, оцінки кваліфікації або періоду навчання, та встановлення еквівалентності освітньому або освітньо-професійному ступеню в Україні, академічних та/або професійних прав. Нормативним актом, який регулює проведення процедури визнання в Україні всіма компетентними органами, є Наказ МОН від 05.05.2015 р. №504, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.05.2015 р. за № 614/27059. Цим наказом введено в дію порядки визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти та документів про середню, середню професійну, професійну освіту. У Харківській державній академії культури процедура визнання іноземних документів про освіту здійснюється шляхом подання цих документів до Міністерства освіти і науки України. Іноземці, які вступили до Харківської державної академії культури, зобов'язані протягом першого місяця навчання підготувати всі необхідні документи для подання до Міністерства освіти і науки України щодо здійснення процедури їх визнання. Роботи з підготовки документів для прийняття Міністерством рішення щодо визнання іноземних документів про освіту доручені державному підприємству «Інформаційно-іміджевий центр» Міністерства освіти і науки України, яке виконує функції Національного інформаційного центру академічної мобільності ENIC Ukraine згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 924. Якщо іноземні документи не пройшли процедуру визання до завершення першого року навчання іноземця, а їх власник не отримав свідоцтво щодо їх визнання, іноземний здобувач вищої освіти не буде переведений на старший курс навчання.