Для вступу до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького іноземці та особи без громадянства подають такі документи:   Визнання документів про освіту зарахованих на навчання іноземців. Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства. Для цього іноземні студенти особисто подають усі необхідні документи до Державного підприємства "Інформаційно-іміджевий центр" Міністерства освіти і науки України для здійснення процедури визнання та зобов’язані надати Свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту до ЧНУ до початку ІІ семестру першого року навчання. За результатами процедури визнання ЧНУ приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання, або щодо відрахування іноземця. У разі прийняття Міністерством освіти і науки рішення про відмову у визнанні наданого іноземцем документа про здобутий освітній рівень, у тому числі через його неавтентичність, ЧНУ відраховує такого іноземця.