Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

Форма власності: державна

Форма власності: державна

Спеціальності

Яку спеціальність ви хочете вивчати?