Для оволодіння українською/англійською мовою іноземні громадяни мають можливість навчатися на підготовчому відділенні (ПВ) Департаменту міжнародної освіти. Головною метою роботи ПВ є навчання мови як засобу спілкування та інструменту отримання спеціальності. Не менш важливе завдання уніфікації знань слухачів ПВ із загальноосвітніх дисциплін відповідно до рівня підготовки учнів загальноосвітньої школи в Україні. З 1991 і дотепер на підготовчому відділенні навчалося більш ніж 1600 студентів-іноземців.

Навчальний процес на ПВ

     Основні напрями підготовки:

      Дисципліни, що викладаються:   Викладання дисциплін здійснюється на високому професійному рівні. Студенти забезпечені необхідною науковою літературою, методичними рекомендаціями та матеріалами. На підготовчому відділенні широко застосовуються сучасні технічні засоби навчання та новітні технології навчання.  

Кафедри, що забезпечують навчальний процес на ПВ:

 

Термін навчання – 10 місяців

Іноземні громадяни, які успішно виконали навчальний план, отримують сертифікат державного зразка, який дає право вступу до СумДУ та вищих навчальних закладів України.  

Виховна робота

На підготовчому відділенні значна увага приділяється виховній роботі з урахуванням національних особливостей, менталітету, релігійних вірувань, культури, етикету і побутових звичок іноземних студентів для полегшення їх адаптації до нових умов проживання та навчання.  

Наша адреса: м. Суми, вул. Замостянська, 7, гуртожиток № 3, секція 180,

тел. (0542) 33-54-24