ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗАПРОШЕННЯ
  1. Згода на обробку персональних даних;
  2. Анкета-заява для отримання запрошення;
  3. Копію закордонного паспорту (перша сторінка);
  4. Копію документа про попередню освіту (шкільний атестат або диплом бакалавра/ магістра);
  5. Копію додатку до документу про освіту, який містить інформацію про академічну успішність (оцінки, бали);
  6. Якщо запрошення отримується довіреною особою, при собі необхідно мати нотаріально засвідчену довіреність.
Документи зазначені в п.3 – п.5 мають бути перекладені на українську мову та засвідчені нотаріально Документи потрібно надати до відділу по роботі з іноземними студентами або надіслати на електронну адресу відділу: foreignstudentsdep@npu.edu.ua  або inostud@npu.edu.ua у форматі jpeg (фото). Приймальна комісія університету розглядає подані документи та приймає рішення про видачу запрошення на навчання. Запрошення можна отримати: а) особисто; б) довіреною особою за наявності  нотаріально засвідченого доручення з перекладом на українську мову; в) поштою.