Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства є структурним підрозділом відділу по роботі з іноземними студентами Західноукраїнського національного університету і створене з метою підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства до вступу у заклади вищої освіти України. Напрями роботи та завдання відділення:   Головними завданнями підготовчого відділення для іноземних громадян є   Навчальна робота          Навчальна робота здійснюється на основі робочих навчальних планів підготовки до вступу у заклади вищої освіти іноземних громадян, затверджених Вченою Радою ЗУНУ.   Дисципліни: Українська мова/Англійська мова. Математика. Економічна та соціальна географія світу. Загальнонаукова термінологія.